Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Gerçek Arkeolojik Yapıtların Sergileneceği Bir Sualtı Arkeoparkı, Kocaeli’nin Kerpe İlçesinde Kuruluyor.

‘Kerpe Sualtı Arkeoparkı Projesi’, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde kabul edildi.

18 ay içerisinde bitirilmesi ön görülen projenin yaşama geçirilmesiyle, gerçek arkeolojik yapıtların sergilendiği bir su altı arkeoparkı Türkiye’ye kazandırılmış olacak.

Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle ilgili olarak Kerpe Sualtı Kazıları Başkanı ve Kocaeli Müzeler Müdürü Serkan Gedük, yaptığı açıklamada; projenin, bir su altı müzesini ve arkeopark parkurunu kapsadığını söyleyerek, dünyada gerçek yapıtların sergilendiği böyle bir yerleşkenin İtalya’nın ve Hırvatistan’ın dışında artık Türkiye’de de yer alacağının altını çiziyor.

Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından 2020 yılından bu yana Kocaeli’nin Karadeniz kıyılarında arkeolojik su altı kazı ve araştırma çalışmaları sürdürülüyor. Özellikle Kerpe’de yapılan kazı çalışmaları, Türkiye’nin Karadeniz kıyılarından yürütülen ilk bilimsel su altı kazısı olması açısından büyük önem taşıyor. 

Yapılan kazılar sonucunda elde edilen verilerle ilgili olarak Gedük, Kerpe Limanının, Karadeniz’in Antik Çağ’da doğu-batı yönünde gerçekleşen deniz tecim yolunun merkezinde yer alması nedeniyle Karadeniz tecim etkinliklerinin kesintisiz olarak izlenebildiği önemli bir merkez olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Kerpe Sualtı Arkeoparkı projesinin, arkeolojik dalış turizminin ulusal ve uluslararası turizm ağlarına uyumlanması sağlanarak, bölgenin tanıtımına ciddi katkı sağlaması bakımından da önem taşıyor.

(Kaynaklar: ozgurkocaeli.com.tr, dha.com.tr, dunya.com)