Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Gökçeada Belediyesi’nin Sit Alanı Olan Antik Liman Üzerine Yapılaşma Başlattığı İleri Sürülüyor

Gökçeada Belediyesi’nin sit alanına iki katlı kaçak betonarme binalar diktiği ileri sürülüyor. Yapılan binalarla ilgili çevreciler, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Gökçeada Kaymakamlığı’na başvuruda bulundu.

Çevreciler, Kaleköy Balıkçı Barınağı yerleşkesi içinde çay bahçesi olarak kullanılmak üzere yapılaşma başlatılmasına yönelik olarak; şikayet için başvurmaları gereken yerin Gökçeada Belediyesi olması gerektiğini belirterek; “Binaları yapan belediye olunca ne yapacağımızı şaşırdık. Kaymakamlığa, CİMER’e ve Koruma Kurulu’na yazdık. Belediye bunların ruhsatlı olduğunu savunuyor. Kendi kaçak yapılarına kendileri ruhsat vermiş. Ancak burası antik liman ve sit alanı. Koruma Kurulu’ndan izin alınmamış ve oldubitti yapılmak istenmektedir” diyerek; tepkilerini gösterdiler.

3830 sayılı Kıyı Kanunu’na göre, kıyı kenar çizgisinden en az 50 metre içinde betonarme yapılaşma yasak olmasına karşın; yapılar, kıyının neredeyse dibine yapılmış. Arkeolojik sit alanı içinde kalan yapı üretim alanı için Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan izin alınmamış. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre 1. derece arkeolojik sit alanlarında yapılaşmanın yasak olduğu kesin olarak belirtiliyor.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, öne sürülen iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek; “Bizim Kaleköy mevkii, Gökçeada’nın turizm noktasında en önemli lokasyonlarından bir tanesidir. Halihazırda bulunan, metalden yapıldığı için küflenmiş, pas içerisinde olan, evveliyatında yapımıyla alakalı hiçbir izni olmayan yerleri kaldırdık. Yasallaştırılmış, ruhsatları kesilmiş, daha küçük bir alanda Gökçeada’nın mimarisine uygun taşla kaplanmış bir şekilde yeni çay bahçeleri yapıyoruz. Mevcut müstecirlerimizi oraya alarak, buraları temizlemek ve peyzajını yapmak üzere başladığımız bir çalışma. Gökçeada Belediyesi’nin 2004 yılında onaylanmış sit haritası var. Bizim çay bahçelerini yapmış olduğumuz bölge, her ne kadar sit alanında görünse de 2005 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulamalı imar planları mevcuttur. Yaptığımız bu çalışmalar, yasallaştırmaya çalıştığımız, estetik ve güzellik anlamında katma değer sağlayacağına inandığımız, bütün esaslar bu dolgu planının plan hükümleri çerçevesinde ilgili mimari, elektrik, statik, mekanik projeleri çizilerek ve ruhsatları kesilmiş binalarımız” dedi.

Şikâyet üzerine Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından; yapılan incelemede, inşaatlardan birinin arkeolojik sit alanı içinde olduğu, diğerinin de kıyı bandında dolgu alanı üzerine yapıldığı belirlendi.

Komisyon raporunda, arkeolojik sit alanında yapımı süren inşaat için Gökçeada Belediyesi‘nin kurumlardan izin alınmadığını ve 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet ettiğini belirtti. Kıyı bandında dolgu üzerine yapılan inşaat ile ilgili yapılan teknik incelemede ise kıyı kenar çizgisine tecavüz ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi. Raporu hazırlayan komisyon, Gökçeada Belediyesi’ne gönderdiği yazıyla inşaatı durdurmasını istedi. Ayrıca belediyeye, izinsiz ve yasaya aykırı inşaat yaptığı gerekçesiyle idari yaptırım cezası uygulanacağı öğrenildi.

 

(Kaynaklar: denizhaber.net, tr.sputniknews.com, haberturk.com)