Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

K.Russell’ın Jutland Deniz Savaşı’ndan Esinlenerek Gerçekleştirdiği “Dokuma Dalgalar: Jutland Dokuma Resimleri” Başlıklı Sergi, İskoç Deniz Müzesi’nde

Dokuma Sanatçısı Katie Russell’ın Jutland Deniz Savaşı’ndan esinlenerek oluşturduğu bir dizi dokuma, “Dokuma Dalgalar: Jutland Duvar Halılar” başlıklı sergiyle İskoç Deniz Müzesi’nde

Jutland Deniz Savaşı, Alman ve İngiliz donanmaları arasında 31 Mayıs – 01 Haziran 1916 tarihleri arasında Danimarka‘nın Jutland Yarımadasının açıklarına gerçekleşmişti. 250 geminin ve 10.000’den fazla denizcinin yer aldığı bu çatışma Birinci Dünya Savaşı‘nın en büyük deniz savaşı olarak tarihe geçmişti.

Ziyaretçiler, Katie‘nin Jutland Deniz Savaşı Müzesi‘nde yaptığı araştırmalardan derlediği bilgiler üzerine kurgulayarak oluşturduğu bu yenilikçi ve çarpıcı bir içeriğe sahip olan sergi, donanma tarihini, bilim ve sanatı bir araya getiriyor.

Jutland

1.

Jutland 3

2.

Ayrıca Deniz savaşının 2016 yılındaki 100. yıl dönümünde gerçekleştirilen sualtı arkeoloji çalışmalarında,  gemi batıklarının yer aldığı deniz zemininden, çoklu ışın taraması yöntemi ile elde edilen görüntüler, İskoçya‘da ilk defa sergileniyor.

Sergide çeşitli etkinlikler de yer aldı. Deniz savaşında İngiliz filosunu komuta eden Amiral Jellicoe‘nın büyük torunu Nick Jellicoe ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Ardından, Nick Jellicoe deniz savaşı ile ilgili olarak yazmış olduğu Jutland: The Unfinished Battle ve The Last Days of the High Seas Fleet: From Mutiny to Scapa Flow adlı iki kitabı imzaladı.

Sergide, aynı zamanda; ziyaretçilerin farklı türdeki dokuma tekniklerini öğrenebilecekleri ve kendilerinin de dokuma yapabilecekleri etkileşimli dokuma tezgahları da bulunuyor

 

(Kaynaklar: scottishmaritimemuseum.org, artfund.org, list.co.uk, görseller : artmag.co.uk, twitter.com/kfrweaving)

 

Sözlü Tarih Çalışmaları ve Arşiv Kaynaklarından Yararlanılarak Hazırlanan “Liman Öyküleri Kısa Filmleri” İskoç Deniz Müzesi’nde

İskoç Deniz Müzesi’nde  gösterimi gerçekleştirilen “Liman Öyküleri Kısa Filmleri”, İskoçya’daki tersanelerde farklı alanlarda çalışmış kişiler ile gerçekleştirilen sözlü tarih çalışmasının sonucunda ortaya çıkan 15 kısa filmi içeriyor.

Geçen yüzyılda İskoçya‘nın kuzeyinde Irvine‘de ve Garnock vadisinde kurulu bulunan deniz endüstri kuruluşlarının ve tersanelerin çevresinde geçen yaşam öykülerini aktaran kısa filmlerden oluşan koleksiyon, İskoç Deniz Müzesi‘nin sinema odasında gösterilecek.

İskoç Denizci Müzesi ve Garnock Connections tarafından yürütülen, Miras Piyango Fonu tarafından desteklenen “Çalışma Sesleri” başlıklı sözlü tarih projesiyle, bölgedeki tersanelerde çalışmış, demircilik ve mühendislik alanlarında görev almış ya da bu bölge çevresinde yaşamış olan kişilerin artık unutulmak üzere olan anıları kayıt altına alınarak, korunmuş oldu.

Irvine, Ardeer, Saltcoats, Stevenston, Ardrossan yerleşim yerleri ve çevresindeki bölgede bulunan kişilerle yapılan görüşmeler sonucu; oldukça varsıl içeriğe sahip anı arşivi oluşturan proje takımı; bu anıları, müzenin kültürel miras koleksiyonundan filmler ve görsellerle; ayrıca görüşülen kişilerin kendilerinin ya da ailelerinin sağladığı  görsellerin de katkısıyla daha canlı bir içeriğe kavuşturdular. 

 

(Kaynak: scottishmaritimemuseum.org)

 

Chris Burden’ın “Hayalet Gemisi” New York’ta Bulunan “Yeni Müze”nin Ön Cephesine Yerleştirildi.

Chris Burden’in Yeni Müze’de (The New Museum) düzenlenmekte olan “Aşırı Uçtaki Sınırlar” sergisinin bir parçası olarak sanatçının “Hayalet Gemi”si  müzenin ön cephesine yerleştirildi.

1970’li yıllardan günümüze en önemli Amerikalı sanatçı olarak tanınan Chris Burden‘ın  New York’ta bulunan Yeni Müze‘nin (The New Museum’un) tüm katlarına yayılan “Aşırı Uçtaki Sınırlar” sergisinde “Hayalet Gemi” (2005), “Büyük Tekerlek” (1979), “İki Şehrin Öyküsü” (1981), “Amerika Birleşik Devletlerinin Tüm Denizaltıları“, “Meksika Köprüsü“(1998) başta olmak üzere çok sayıda yapıtı yer alıyor.

Sergi, Burden‘ın kırk yıla yayılan sanat yaşamı içinde farklı gereçler kullanarak gerçekleştirdiği yapıtlar arasından fiziksel ve moral sınırları sorgulayan ağırlıklar ve ölçüler, sınırlar ve kısıtlamalar kavramları üzerine odaklanan seçkilerle oluşturulmuş.

Bu bağlamda düzenlenen sergini bir parçası olarak Yeni Müze‘nin cephesine yerleştirilen tekne, Burden‘ın tüm yaşamı boyunca sınırları aşma çabasının teknolojik gelişmelere yönelik sorgulamasının bir izdüşümü.

Bilgisayar tarafından yönlendirilen insansız “Hayalet Gemi”, İngiltere‘deki “Yüksek Gemiler Yarışı”nın düzenlendiği 2005 yılının Temmuz ayında, İskoçya kıyılarının açıklarından Newcastle‘a kadar beş gün boyunca 400 mil seyir yapmıştı.

Bu seyir denemesinden altı yıl sonra 2011 yılında Gary Wiseman‘ın Burden ile gerçekleştirdiği söyleşide, sanatçı, o dönemin teknik olanaklarını aşma çabasının ortaya çıkardığı sonuçları, büyük bir heyecanla değerlendirilen; aynı zamanda gelecekte gerçekleşmesine yönelik ön görüsünü de dile getiriyor.

“Ben bunun kuramsal olarak olanaklı olduğuna inanıyorum; şimdiye kadar da bunu yapabilen kimse bilmiyorum. İngiltere’de yelkenli gemi modelleri için düzenlenen küçük yarışmaların burada yapmaya çalıştığımız şeye yaklaştığını biliyorum fakat bu yarışmaları hiç takip etmedim.

“Hayalet Tekne” temel olarak radyo sinyalleri ile yönetilen yarı-otonom bir deniz taşıtı. Seyir sırasında tekneye enlem ve boylam bilgisi giremiyorsunuz ama bu yine de ileriye doğru atılmış bir adım. Ben bunun olanaklı olacağını ve bir gün gerçekleşeceğine inanıyorum çünkü bunun çok akla yatkın olduğun düşüncesindeyim. Neden yalnızca bir yada iki kişiden oluşan mürettebatı olan bir şilep istemeyesiniz ki? Neden Okyanusta seyir yapmak için rüzgardan yararlanmayasınız?

Hayalet Gemi 1

1.

Burden‘ın çalışmalarının çoğuda olduğu üzere burada ortaya koyduğu yapı da; video ve fotoğraflarla belgelenmiş olmak dışında; yeniden üretilememe ve yalnızca bir kez, bir zamanda dilimi içinde ve bir yerde var olma özelliğine sahip.

Yeni Müze‘nin “Cephe Yontusu Programı” çerçevesinde müzenin cephesine çelik putreller ve kablolar kullanılarak yerleştirilen 182.9 x 259 x 914.4 cm gövde, 914.4 cm ana direk boyutlarına sahip olan “Hayalet Gemi”, popüler bilimin bakış açısından, evrensel teknolojilerin karmaşık yapısının anlaşılmasına yönelik bir giriş sunuyor.

02 Ekim 2013 tarihinde açılan “Aşırı Uçtaki Sınırlar” sergisi, 12 Ocak 2014 tarihine kadar Yeni Müze‘de olacak

 

(Kaynak: we-find-wildness.com, newmuseum.org, moussemagazine.it, görsel: dexigner.com,l ocusplus.org.uk)