Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

‘5. Klasik Tekneler Buluşması’, RMK Müzesi’nde Gerçekleştirildi.

(E) Tümamiral Cem Gürdeniz’in girişimiyle düzenlenen Klasik Tekneler Buluşması’nın beşincisi, 25 Eylül tarihinde Türkiye’nin en büyük klasik tekne koleksiyonuna sahip Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Gürdeniz’in girişimleri sonucu ilki 22 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen Klasik Tekneler Buluşması’nın ikincisi 27 Eylül 2019, üçüncüsü 27 Eylül 2020, dördüncüsü ise 21 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşmişti. Hasköy’de konumlu bulunan RMK Müzesi’nin ev sahipliğinde 25 Eylül’de düzenlenen beşinci buluşma; Klasik Tekneler Platformu, Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı, KÜDENFOR, RMK Müzesi, İstanbul Yelken Kulübü ile Tuzla Su Sporları Yelken Kulübü’nün işbirliği ve Boat Mate’in desteğiyle düzenlendi.

Klasik Tekneler Buluşması’nda konuşan Cem Gürdeniz şunları söyledi: “Ben Mavi Vatan doktrinini ortaya atarken de geliştirirken de daima gençlerin desteğini gördüm. Gençliğin çevreye, denizciliğe muazzam ilgisi var. Bu çok önemli bir şey…

Biliyorsunuz her zaman söylüyorum; milletler denizci doğmaz, denizci yapılır. Bu devlet eliyle desteklenir. Bizim devletimiz hiçbir zaman denizci olmadı ama gençlik şu an denizciliğe çok meraklı, denizci olmak istiyor. Klasik teknelerin buluşması da bu doktrinin en güzel yansıması.”

Gürdeniz: 5879 sayılı Koruma Kanunu’nda deniz kültürüne ilişkin hiç bir koruma statüsü bulunmuyor.

Gürdeniz sözlerini söyle sürdürdü, “Türkiye kadim denizcilik kültürü pek çok klasik teknenin günümüze gelmesini sağladı. Bunları özenle korurken gelecek kuşaklara aktarabilmek için çaba sarf etmeliyiz. Klasik tekneler bir toplumun denize ve mavi anlayışa bakış açısını anlatır. Bir teknedeki yaşanmışlıklar deniz kültürünün gelişmesini ve maviye olan bağlılığın artmasını sağlar. Unutulmamalıdır ki 5879 sayılı Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda denize ya da deniz kültürüne dair hiçbir bilgi ve koruma statüsü bulunmuyor. Bu hatanın düzeltilmesi Türk denizciliği için önemli adım olacaktır” dedi.

Etkinlikten Ayrıntılar

Klasik Tekneler Platformu’nun başkanlığını beş yıldır sürdüren Kaptan Adil Tuğcu’nun görevini Işık Aylan’a devrettiği etkinlikte, RMK Tersanesi Yat Bölümü Başkanı Gemi İnşa Mühendisi Özgür Numan ‘Dünyada Klasik Tekne Restorasyonu ‘ ve ahşap tekne yapımcısı, restoratör ve denizci Olcay Akyıldız, ‘Türkiye’de Klasik Tekne Restorasyonu’ üzerine konuşma gerçekleştirdiler.

Sadun Boro’nun ‘Kısmet’ yelkenlisi önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından yat tasarımcısı ve üreticisi Tanju Kalaycıoğlu, RMK Müzesi Tekneler Galerisi’nde sergilenmekte olan tekneleri ziyaretçilere tanıttı.

Ziyaretçiler daha sonra Koç Üniversitesi Denizcilik ve Yelken Kulübü üyesi öğrencileriyle birlikte 2016 yılında restorasyon geçiren Koç Üniversitesi Beş çifte yelkenli filikası ile Haliç’te yelken yelken seyri yaptılar. Kalamış’taki merkezlerinden etkinliğe katılan Denizde Arama Kurtarma (DAK/SAR) gönüllüleri de hızlı botlarıyla klasik tekneye denizden eşlik etti.

(Kaynaklar: turksail.com, sualtigazetesi.com)

Türk Toplumunun Denizcileşmesini Hedefleyen M. Özdiş’in ve C. Gürdeniz’in Öncülüğünde “Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı” Kuruldu.

Türk toplumunda denizciliğin yaygınlaşmasını hedefleyen Emekli Büyükelçi Müfit Özdiş’in ve Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in öncülüğünde, “Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı” kuruldu.

30 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kurulan Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı, aralarında Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel’in ve Eski AYM Başkanı Yekta Güngör Özden’in da bulunduğu ilk Mütevelli Heyet toplantısı, 18 Kasım 2021 tarihinde Heybeliada’daki, Müfit Özdeş’in bağışladığı tarihi binada gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararla, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Vakıfın gelecek öngörüsünü biçimlendiren ana ilkeye ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Varacağımız liman, denizle buluşmuş, Mavi Uygarlık cephesine geçmiş Atatürk’ün aklındaki Türkiye’dir.” ifadeleri kullanıldı.

Beş Ana Hedef

Gürdeniz, Vakfın kuruluşu ile gerçekleştirilmek istenen beş ana hedefi şu başlıklar altında sıraladı: “Denizciliği Atatürk’ün hedeflediği milli ülkü haline getirmek, Türk denizcilik tarihinde kurulan üçüncü sivil denizcilik vakfı olarak denizciliği tanıtmak ve yaygınlaştırmak, Türkiye’nin halkı ve devleti ile denizcileşmesini hedefleyen Mavi Vatanı, sembol, kavram ve doktrin olarak geliştirmek ve millete mal etmek, deniz ve denizcilik kültürünü korumak, kurumsallaştırmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, devletin ve halkın denize uzak duruşunu ortadan kaldıracak tedbirler alarak toplumun genel kesiminde deniz farkındalığı yaratmak.”

İlki 1909-1919; ikincisi 1965-1987 yılları arasında kurulan ve önemli faaliyetlerde bulunan donanma vakıflarının kapanmasının ardından, 1987’den sonra bu görevi yerine getirecek hiçbir kamu veya özel kurum veya kuruluşun olmaması, Vakfın önemini daha da öne çıkarıyor.

veryansintv.com

Bir Düşünce Kuruluşu: Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı Denizcilik Forumu – MAVİFORUM

Vakıf, MAVİFORUM adlı bir düşünce kuruluşunu da yaşama geçiriyor. Bu organ, düzenleyeceği akademik etkinlikler, yayınlayacağı belgeler, kitaplar, tanıtıcı film ve videolarla halkın denizci bilincinin gelişmesine katkı sağlayacak.

Denizcileşme Merkezi

Hamit Naci Mavi Vatan Vakfının en büyük amacının, Türk çocuklarının ve gençlerinin denizcileşmesine katkı sağlayacak, “Denizcileşme Merkezleri”nin kurulması olduğu belirtiliyor.

Yapılan açıklamada; Türkiye’de ilk kez yaşama geçirilecek bu merkezlerin başlıca amaçları arasından; maddi durumu iyi olmayan tüm vatandaşlara, temel seviyede yüzme, kürek, yelken ve denizcilik kültürü eğitimlerini vermek bulunuyor.

Vakıf, başta tarihi ve kültürel önem ve değere sahip tekneler olmak üzere deniz kültürüne ait varlıkların belirlenmesi, korunması ve sergilenmesine öncülük edecek. Vakıf bu tip klasik tekneleri ve deniz kültür varlıklarını himayesine alarak gelecek kuşaklara aktarılması görevini yürütecek.

Mavi Vatan Vakfı’nın Logosu

Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı tarafından kullanılması benimsenen logoda bulunan kırmızı filama, yarımada coğrafyasında ana vatanı, etrafındaki mavi şerit mavi vatanı simgelerken; çıpa, denizcileşmeyi; camadan bağı, işbirliği ve dayanışmayı; üç yıldız, bu amaçla kurulan Türk denizcilik tarihindeki üçüncü vakıf olduğunu anlatıyor.

veryansintv.com

Kısaca Hamit Naci

1877 Bahriye Mektebi’nden mezun olan Hamit Naci, Türk tarihinin ilk sivil denizcilik okulu olan “Milli Deniz Ticareti Kaptan ve Çarkçı Mektebi”ni (İTÜ Denizcilik Fakültesi’ni) 1909 yılında kuran deniz subayıdır. Damadı Lütfi Müfit Özdeş, Atatürk’le Harbiye’de aynı sınıfta öğrenci olmuş ve Kuvayı Milliye’de silah arkadaşlığı yapmıştır. Sonraki yıllarda milletvekili olarak TBMM’de görev alan Özdeş, aynı zamanda Vakfın Kurucusu E. Büyükelçi Müfit Özdeş’in büyük babasıdır.

(Kaynaklar: veryansintv.com, cumhuriyet.com.tr)