Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Fiona Banner’ın İngiliz Hükümetinin Endüstriyel Balıkçılık Politikasını Protesto Etmek Amacıyla Bakanlık Önüne Yerleştirdiği Yontu, Kaldırıldı

İngiliz hükümetinin Deniz Koruma Alanlarında süregelen endüstriyel balık avcılığına yönelik, görmezden gelen politikasına karşılık; yontu sanatçısı Fiona Banner ve Yeşil Barış Örgütü (Greenpeace) tarafından Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (DEFRA) binasının hemen önüne protesto amaçlı bir yontu bırakıldı.

1.5 ton ağırlığındaki 2020 tarihli “Klang Full Stop” adını taşıyan granit yontu, koruma altındaki sularda yapılan yasadışı balık avcılığının durdurma konusunda hükümetin başarısızlığını protesto niteliği taşıyor. Bu yontunun kaldırılması için İngiliz polisi, Westminister Konseyi bünyesinde bulunan güvenlik güçlerini göreve çağırmıştı.

Kaderin ilginç bir cilvesi olarak, bu yapıtın benzeri olan diğer iki “Full Stop” yapıtları (Peanut Full Stop ve Orator Full Stop), aynı sırada vinç ile yüklendiği Yeşil Barış‘ın gemisi Esperanza ile Kuzey Denizi‘ne, burada bulunan “Dogger Sığlığı”na doğru yola çıkarken, “Full Stop Klang”, A 12 karayolu ile Westminister Konseyinin Dartford‘ta bulunan deposuna doğru bir kamyonetin üzerinde yola alıyordu.

(Kaynak: theartnewspaper.com)