Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Saygun Dura’nın “Arada” Başlıklı Sergisi, İnci Kefali’nin Göçünü ve Van Gölü’nün Derinliklerindeki Mikrobiyalitleri Konu Alıyor.

Saygun Dura’nın “Arada” başlıklı sergisi, ‘Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde açıldı.

Küratörlüğünü Ergin Çavuşoğlu’nun gerçekleştirdiği sergi, İnci Kefali’nin göçünü ve gölün derinliklerindeki İnci Kefali’nin doğal ortamı olan mikrobiyalitleri, yaşamın iki karşıt yönü olarak kavramsallaştırarak, görselleştiriyor.

İnci kefalini ve dolayısıyla göç kavramını irdeleyen sergi, “evden ayrılma”, “eşik veya geçiş aşaması” ve “istenilen yere varış” temalarından oluşuyor. Tümü su altında farklı derinliklerde çekilmiş olan büyük ölçekli bu renkli fotoğraflar, aynı su kütlesinde eş zamanlı olarak gerçekleşen devinim, ve buna karşıt sakinliği iki ayrı fotoğraf dizisi halinde ele alıyor.

milliyet.com.tr

milliyet.com.tr

Dizilerden biri, her canlının varlığını sürdürmekle ilgili kodlarında yazılı olan coşkulu devinimi Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin her yıl gerçekleşen göçünde gözler önüne sererken; diğer dizi ise bu balığın doğal yaşam ortamı olan gölün dibindeki mikrobiyalitleri ve terk edilmiş olmaları nedeniyle buradaki ürkütücü ve bir yandan da uhrevî sakinliği belgeliyor.

“Arada” başlıklı sergi, 09 Nisan 2022 tarihine kadar ‘Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde görülebilir.

(Kaynak: millireasuranssanatgalerisi.com)