Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Damien Hirst’ten Bir Kurgu: “İnanılmaz’ın Batığından Hazineler”

Venedik’teki Palazzo Grassi ve Punto Della Dogana’da Damien Hirst’ün neredeyse 10 yıldır üzerinde çalıştığı anıtsal sergisi gün ışığına çıkıyor. “İnanılmaz’ın batığından hazineler”, antik bir gemi batığı olan “İnanılmaz”ın çevresinde dönen bir kurgunun ve sualtındaki bu değerli yükün açığa çıkarılması üzerine bir sergi.

Hirst’ün kurgusuna göre burada koleksiyonda sergilenen nesneler, özgürlüğüne kavuşmuş eski bir köle olan ama sonrada dillere destan bir servete  sahip olan Aulus Calidius Amotan’a  aittir. Amotan’ın bu paha biçilemeyen hazinesinde, heykeller, mücevherler, sikeler ve dünyanın dört bir köşesinden eşyalar yer almaktadır. Güneşe adanmış bir tapınak olan Asit Mayor‘a doğru olan deniz yolculuğunda; gemi, batar ve tüm bu paha biçilmez yükleri de beraberinde denizin dibine götürür.

Hirst’ün bu tarihi draması,  kalıntıları Venedik’teki Palazzo Grassi ve Punto Della Dogana’da, sanki bir sualtı kazısında bulunmuşcasına göz önüne seriliyor. Kuratörlüğünü Elena Guena’nın yaptığı sergide;  mercanla kaplı mitolojik figürlerin dev boyutlu heykelleri, gerçek ölçülerinden daha büyük taş heykellerden kalıntılar, batıktan ele geçen çeşitli kaplardan oluşan bir koleksiyon ve bunların yanında sualtı keşfini belgeleyen fotoğraf sergisi yer alıyor.

Sergi, 09 Nisan 2017 – 03 Aralık 2017 tarihleri arasında Venedik’te.

(Kaynak: designboom.com, palazzograssi.it)