Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Deniz Konulu Sanata Duyulan İlginin Azalması “Mystic Liman Müzesi”nin Bünyesindeki “Deniz Sanatı Sergievi”nin Kapanmasına Neden Oldu

Amerika Birleşik Devletleri Connecticut’taki Mystic Liman Müzesi’nin 51 yıldır bünyesinde bulunan çağdaş deniz ressamlarının yapıtlarının sergilendiği ve satışlarının gerçekleştirildiği “Deniz Sanatı Sergievi”, bu yaz kapılarının temelli olarak kapattı.

Kapanmanın ardındaki nedenler arasında, bu türdeki sanat yapıtlarının sanat piyasasındaki alıcılarının azalması olmakla beraber; asıl neden, Kovid-19 salgın süreci içinde diğer pek çok sanat kuruluşlarının ayakta kalmak için bağış arayışına sürecinde olduğu gibi böyle bir destek bulma çabasına giren müzenin artık sergi alanı için bir finansal kalem ayırmak istememesi yatıyor. Bu durumla ilgili olarak sergievinin yöneticisi Monique Foster: “Sergialanının mali anlamda gerektirdiği gider çok fazla, ayakta kalabilmek için daha fazla gelir getirmesi gerekirken, içinde bulunulan koşullarda bu olanaklı olmuyor.”  biçiminde açıklıyor.

Bu, tablo satışlarının hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Sergievi yıllık olarak dört sergiye ev sahipliği yapıyor ve her yıl, ortalama 2.000 dolar fiyat gören, 100 ile 150 arasında yapıtın satışı gerçekleştiriliyor. Sanatçılar gerçekleşen satışın miktarının yarısını alıyor be geriye kalan miktar, müzenin gider kalemleri olan, sergi oylumunun bakımı, çalışanların maaşlarının ödenmesi ve düzenlenen sergilerin tanıtımları için gereken rakamları karşılamıyor.

Daha büyük bir sorun ise, deniz konulu sanatın giderek izleyici kaybediyor olması. Foster, “Büyük koleksiyonerlerin büyük bir çoğunluğu artık daha fazla deniz sanatı satın almadıkları gibi; çocukları da bu yapıtları istemiyor.” diyor.

Tüm ülkedeki tecimsel amaçlı sergi evleri de benzer bir durumun altını çiziyor. Florida, Bonita Springs‘te bulunan “Deniz Sanatları Sergievi”nin sahibi Peter Kiernan konuyla ilgili olarak: “Deniz sanatına ilgi duyan ve alıcı kitleyi oluşturan eski kuşak artık yaşamda değiller; yerlerine gelen yeni alıcı kuşak ise deniz konulu sanat yapıtlarına  o kadar ilgi duymuyor.” diyor. Kaliforniya Sausalito‘daki “Scrimshaw Sergievi”nin sahibi Mike Attaway, Gerçekleştirdikleri satışın %80’inin denizle ilgili sanatın oluşturduğunu geri kalanının ise el yapımı bronz ya da ahşap nesneler olduğunun belirterek; “Deniz sanatı ile ilgili yapıtların satışları düşüşte“diye ekliyor.

Maryland’te bulunan “Annapolis Deniz Sanatı Sergievi”nin yöneticisi Nancy McPherson, sergievinde ortalama bir tablonun 1.000 Dolara satıldığının belirtirken; “Eldred’s Müzayede Evi”nin deniz sanatı ile ilgili bölümün başında bulunan Bill Bourne, deniz konu tabloların ortalama satışının 1.000 ile 1.500 dolar arasında gerçekleştiğini bilgisini veriyor. Eldrest’s en azında yılda iki kez deniz sanatı müzayedesi düzenliyor.  Christie’s, Sotheby’s ve Bonhams gibi dünyaca ünlü, büyük müzayede evleri, önceki dönemlerde deniz sanatına özel müzayedeler gerçekleştirirken, artık bunu sürdürmüyorlar. Bunu yerine bu yapıtları müzayedelerdeki diğer yapıtlarla birlikte alıcının karşısına çıkarıyorlar.

 

(Kaynak: theartnewspaper.com, görsel: heartheboatsing.com)