Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Monako Prensi I. Albert Tarafından Denize Bırakılan Zaman Kapsüllerinin Öyküsü, Monaco Oşinografi Müzesi’nde ve “Kaşif Prens” Adlı Çizgi Romanda Aktarılıyor

Monako Prensi I. Albert tarafından 1800’lü yıllarda deniz bırakılan deniz kapsüllerinin öyküsü, Monako Oşinografi Müzesi’ndeki “Denizler Prensi” konulu sürekli sergide ve Éditions Glénat tarafından yayımlanan, “Monaco Prensi 1. Albert – Kaşif Prens” adlı bir çizgi romanda anlatılıyor.

Monako Prensi I. Albert (1848-1922) tarafından 1885, 1886 ve 1887 yıllarında çıktığı deniz yolculukları sırasında yaklaşık olarak 1.700 adet zaman kapsülünü suya bırakılmıştı.

Yüzebilecek biçimde tasarlanmış olan armut biçimine sahip, camdan yapılmış bu nesnelerin yüzeyi, bakırla kaplıydı. Karayipler’deki Antil takımadaları, Norveç ve Britanya, İspanya ve Portekiz’in Atlantik kıyıları gibi uzak yerlerde denize bırakılan bu zaman kapsüllerinin yaklaşık %15’i, zaman içinde Monaco Prensliği’ne geri dönmekteydi.

Bu nesnelerin içinde, yaşamının büyük bir bölümünü denize, okyanus bilime adamış I. Albert tarafından kaleme alınmış bir ileti bulunmaktaydı. Prens, bu yüzen kapsüllerden biriyle karşılaşan kişilerden; bu nesneyi nerede ve ne zaman bulunduğu bilgisini Monako devlet yetkililerine ulaştırmasını istiyordu.

Bulunan kapsüllerin öyküsü, Prens I. Albert’in keşif yolculuklarının birinde kullandığı 27 metre uzunluğundaki geminin bir replikasının da yer aldığı Monako’nun ünlü Oşinografi Müzesi’ndeki “Denizlerin Prensi” konulu sürekli serginin bir parçasını oluşturuyor.

Öte yandan bu tarihi öyküye, Fransız yayınevi Éditions Glénat tarafından yayımlanan, “Albert I er de Monaco, Le Prince Explorateur” adlı bir çizgi roman da yer verilmiştir. Sözü geçen zaman kapsüllerinin deniz bırakılmasını ve bu süreci içeren çizgi roman diliyle aktaran 2018 tarihli yapıt, Philippe Thirault, Christian Clot tarafından kaleme alınmış ve çizimler Sandro tarafından gerçekleştirilmişti.

glenat.com

(Kaynak: monacolife.net)