Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Mimarlık Ofisi “Dada”nın Filipinler’deki Kıyısal Bölgelerde Yaşayan Topluluklar İçin Ürettiği Proje, Gelgit ve Güneş Enerjisini Kullanan Yüzen Birimlerden Oluşuyor.

Artan insan nüfusunun ve küresel ısınmanın gelecekteki yaşam koşulları üzerinde doğuracağı olumsuz sonuçlara Filipinler-Manila’da konumlu mimarlık ofisi “Dada”, özellikle kıyılarda yerleşik topluluklar için yüzen yaşam birimlerinden oluşan bir öneri getiren “Currents for Currents’ adlı proje ile çözüm arıyor.

Deo Alrashid Trevecedo Alam, Pierre Michael Monjardin ve Robert Andrew P. Galano‘nun içinde yer aldığı Dada tasarım takımı tarafından özellikle Filipinler‘in coğrafi bağlamına uygun olarak ortaya koyulan bu öneri; coğrafyanın ve doğanın sert yüzünün etkilediği kıyısal bölgelerdeki yaşamsal koşullarla ve gerekli enerji altyapı sistemlerinin olmamasının yarattığı yoksunlukla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Dada 2

1.

Dada‘nın tasarımcıları kıyılarda yaşayan bu toplulukların var olan durumunu şu sözcüklerle açıklıyor:  “Üzerinde yaşanacak toprak alanı ve kaynak yetersizliğiyle,  denizin neden olduğu gelgit ve fırtına kaynaklı büyük dalgaların arasında çapraz ateşin ortasında kalmış durumdalar“.

Bu toplulukların, böylesine zor koşullar altında yaşamak zorunda kalmaları nedeniyle, acil olarak; “deniz”i ve “mimarlık” mesleğinin bakış açısını bir araya getiren, yenilikçi çözüm önerilerine yer veren, güvenli ve sürdürülebilir bir niteliği bulunan yapılara gereksinim bulunuyor. İşte, “Currents for Currents”, denizin sürekli değişen koşullarına uyarlanabilen esnek yapı önerisi getirirken; projenin özü, denizde olmak durumunu yapıların işleyiş açısından bir avantajı olarak kullanan, tasarımın kendisinde yatıyor. Böylece yaşam birimlerinin kendi içine yerleştirilmiş teknolojik sistemler  aracılığıyla elde edilen, gelgit enerjisini ve güneş enerjisini kullanarak, burada yerleşik tüm topluluğun enerji hatlarına olan zorunluğu bağını sona erdirerek, tamamen kendi kendine yeterli bir sistem olmasını sağlıyor.

Bu sistemler yalnızca burada yaşayanlar için, sürdürülebilir ana kaynağı bulunan birer yaşam birimi sağlamakla kalmıyor aynı zamanda tarımla uğraşan çevredeki karasal topluluklar için de elektrik sağlayarak; geçim ve gelir kaynağı oluşturuyor.

Dada 3

2.

Her ne kadar proje esas olarak Filipinler‘in çevresel koşulları için tasarlanmış olsa da, evlerin tasarımında kullanılan çerçeve strüktürlerin malzemesi olan döküm plastiklerin her yerde hem kolay sağlanabiliyor olması, hem de yapım sürecini kolaylaştırması; bu tasarım önerisini dünyanın her yerindeki tüm kıyısal topluluklar için uygulanabilir kılıyor.

 

(Kaynak: designboom.com)