Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Heykel sanatçısı Taylor’un Maldivler İçin Tasarladığı Bir Yerleştirme: “Coralarium”

Heykel sanatçısı  Jason deCaires Taylor tarafından Maldivler’de yaşama geçirilen yapı (yerleştirme), mercan ve diğer deniz canlılarına yaşama alanı sağlayan yaklaşık 30 kadar heykelden oluşuyor.

Maldivlerde bulunan Firu Fen Fuşi adasındaki büyük bir mercan lagünü üzerine konumlandırılan bu yarı batık yapı, küp biçiminde ve altı metre yüksekliğinde.

DCIM102MEDIADJI_0006.JPG

Organik biçim anlayışı ile oluşturulmuş olan bu kabuk, yapının kütlesel etkisini parçalayarak yarı geçirgen bir kütleye dönüşmesi sağlıyor. Bu durum, biçimsel olduğu kadar; aynı zamanda, deniz canlılarının yapının içindeki heykellerin üzerine yerleşebilmesi için yapının içine girebilmelerine olanak sağlayan açıklıklar olarak  işlev görüyor. Böylece içinde bulunduğu doğal ortam ile biçimsel ve kullanılan gereç olarak karşıtlık yaratan bu yerleştirme, işlevi ile çevresel etkenlere açık bir duruma  getiriliyor.

coralarium

Figüratif heykeller; kabuğun üst yüzeyinde, deniz yüzeyi düzeyinde ve deniz yatağında olmak üzere üç farklı biçimde konumlandırılmış. Yapı aynı zamanda dünyada bu anlamda bir ilk olma özelliğine sahip.

DCIM100GOPROGOPR4717.JPG

(Kaynak: designcollector.net)