Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Denizci Ünlü Çizgi Roman Kahramanı “Corto Maltese”yi Konu Alan “Romantizm Dolu Bir Yaşam” Başlıklı Sergi, Pompidou Merkezi’nde Açılıyor.

Ünlü çizgi roman kahramanı denizci Corto Maltese’ye ithaf edilen “Corto Maltese – Romantizm Dolu Bir Yaşam” başlıklı sergi, Paris’te bulunan Pompidou Merkezi’nde açılıyor.

Sergi, karakterin yaratıcısı çizer Hugo Pratt’a ait orijinal belgeleri (levhalar, storyboardlar, eskizler, çalışmalar, fotoğraflar, notlar) kapsayan bir seçkiyle oluşturuluyor.

Hugo Pratt tarafından 1967’de yaratılan Corto Maltese, zaman içinde çizgi roman tarihinin en tanınmış karakterlerinden birine dönüştü. Servet sahibi olduğu kadar aynı zamanda gerçek bir beyefendi olan bu aykırı denizci, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde dünyayı saran siyasi çalkantıların ortasında, yelken açarak okyanusları dolaşıyordu.

Pratt’ın edebi yapıtlara olan düşkünlüğünü, Corto Maltese’nin de karşılaştığı maceralara, çizerinin edebi göndermelerle dolu bir boyut katmasıyla, varsıl bir alt yapıya oturtmaktaydı. Sergi de, bu bağlamda özellikle çizerin bu göndermelerinin izini sürmesiyle, Pratt’ın düş dünyasının kodlarını çözmede izleyiciler açısından önemli bir rol oynuyor.

J’avais un rendez-vous (1994)

Üç ana bölümden oluşan serginin içeriği Pompidou tarafından geliştirilirken, eş küratörlüğünü, Corto Maltese’nin yanı sıra Hugo Pratt’ın tüm sanat mirasının yönetimini ve tanıtımını yürüten “Cong SA” ekibi ve Patrizia Zanotti üstleniyor. Sergide, 120’den fazla orijinal çizim ve illüstrasyonun yanı sıra reprodüksiyonlar, dergiler ve doğrudan Hugo Pratt’ın diller destan kütüphanesinden getirilerek, sergilenen kitaplar yer alacak.

“Karakter Oluşturma” (La Construction du Personnage) başlıklı ilk bölümde Corto Maltese’nin Cenova’da başlayan kariyerinden Fransa’da elde ettiği başarılı meslek yaşam sürecini ayrıca; öykülerinin ilk kez yayınlandığı bazı dergilerin orijinalleriyle birlikte ele alıyor.

İkinci bölüm, “Edebi Göndermelerle Dolu Bir Öyküler” (A Récit Traversé par les Références Littéraires) adını taşıyor. Burada sergi, izleyicileri, Pratt’in gençlik yıllarında okuduğu kitaplardan esinlendiği ve Corto Maltse’nin maceralarına dönüşen hem sözcüklerinin hem de imgelerinin arasında dolaştırıyor. Bu arayış içinde izlenen yol; Stevenson, Conrad, Melville, Jack London, Rimbaud, Kipling ve Coleridge, Shakespeare ve Borges gibi dünya edebiyatının büyük adlarının ördüğü dünyalardan geçiyor.

Son bölüm ise; “Gerçek ve kurgu arasında Corto Maltese” (Corto Maltese Entre Réel et Fiction). Burada Hugo Pratt tarafından yaratılan karakterlerin bir çoğunu yer alırken; kurgu ve gerçek arasındaki sınırların gittikçe bulanıklaştı bir düş dünyası yer alıyor.

“Corto Maltese – Romantizm Dolu Bir Yaşam” adlı sergi, 29 Mayıs – 04 Kasım 2024 tarihleri arasında Georges Pompidou Merkezi’ndeki Kamu Bilgi Kütüphanesi’nde (Bibliothéque Publique d’Information – BPI) görülebilecek.

(Kaynaklar: cortomaltese.com, centrepompidou.fr)