Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Türk Denizcilik Tarihindeki Başarıları ve Yenilgileri Değerlendirmeyi Amaçlayan “Çeşme Deniz Tarihinin Üç Efsane Amirali” Başlıklı Sergi, İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’nde Açıldı.

Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı H. Oğuz Aydemir’in üniversitelerde, uluslararası kütüphanelerde ve çeşitli kuruluşların arşivlerinde gerçekleştirdiği çalışmalarının ürünü olarak ortaya çıkan “Çeşme Deniz Tarihinin Üç Efsane Amirali” başlıklı serginin açılışı, İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’nde gerçekleşti.

Uzun yıllara yayınlanan araştırma sürecinin ürünü olan sergi, Osmanlı-Türk denizcilik tarihinde çok önemli yere sahip olan Çaka Bey, Mezomorta Hüseyin Paşa ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın anımsanmasını ve bu üç amiralin dönemlerinde elde edilen başarıların/yapılan hataların, karşılaşılan yenilgilerin değerlendirmesini ve Türk milletinin bu tarihsel gerçekliklerden ders çıkarmasını amaçlıyor. “Çeşme Deniz Tarihinin Üç Efsane Amirali”, Aydemir’in Amerika Birleşik Devletleri’nden İtalya’ya, Venedik arşivleri ve kütüphanelerinden Almanya’daki Üniversitelere uzanan bir yolculuğun ortaya koyduğu varsıl bir birikimi izleyicilerin karşısına çıkarıyor.

İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’nde 30 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen sergi açılışında; yazar Nedim Atilla, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir Müze Müdürü Cengiz Topal, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, eski çalışma bakanı Suat Çağlayan, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Kadir Yılmaz yer aldılar.

hurriyet.com.tr

Aydemir, serginin ortaya çıkış sürecini ve sahip olduğu kapsamı, şu sözlerle dile getirdi:

“Çeşme Deniz Tarihinin Üç Efsane Amirali” sergisi, sadece bu toprakların kıyılarında meydana gelmiş tarihi olayların hikayesi değildir. Aynı zamanda Anadolu topraklarına girmemizden çok kısa süre sonra denizle olan ilişkimizin yaklaşık 1000 yıllık bir değerlendirmesi, özeti niteliğinde uzun yıllara dayanan bir çalışmanın ürünüdür. Bu sergi içinde sadece kazanılan zaferler değil, mağlubiyetleri de görecek; bu mağlubiyetlerden çıkarılan derslerle tarihin bize anlattıklarına da tanıklık edeceğiz.

Bu sergiyle aynı zamanda aydınlanmanın bu sulardaki izlerini takip etmiş olacağız. Yıllar süren araştırmalar içinde Amerika Birleşik Devletleri’nden İtalya’ya, Venedik arşivleri ve kütüphanelerinden Almanya’daki üniversitelere uzanan bir yolculuğun öyküsüdür “Çeşme Deniz Tarihinin Üç Efsane Amirali”. Gerek İzmir gerekse Türk tarihi açısından tartışmasız bir öneme sahip ilk amiralimiz olarak tarihe geçen Çaka Beyi anmak ve hatırlatmak, onun bu sulardaki ilk denizcilik ve donanma faaliyetlerini yeniden görünür kılmak, Sakız Adası ile Karaburun arasında kalan Koyun Adaları açıklarında Bizans donanması ile gerçekleşen ilk deniz zaferimizi anmak, Çeşme ve Türk deniz tarihinin altı çizilmesi gereken üç değerli konusunu gündeme taşımak.

Bu konulardan birincisi Sakız (Chios) Adası’nın Venedikliler tarafından alınması ve Osmanlı tarafından kurtarılışıdır. Bu hususta unutulmuş, ihmal edilmiş ve yeterince bilinmeyen Mezzo Morto (Yarı-ölü) “Hüseyin Paşa”yı hatırlatmak ve yeni nesillerin öğrenimi için gündeme taşımak, İkincisi Venedik Şehir Devleti’nin, Osmanlı İmparatorluğu’yla yaptığı yedi ayrı savaştan altıncısı olan (1684-1699) Mora savaşlarıyla Doğu Akdeniz’de Osmanlı hakimiyetinin sona ermesini incelemek, üçüncüsü Aydınlanma çağının en önemli olaylarından biri olan Çeşme’de meydana gelen 1770 Osmanlı Rus Deniz Savaşı, 1701 yılında yayınlanan, Sakız Adası’nın Venedikliler tarafından alınışını ve Osmanlı tarafından kazanılmasını tüm askeri boyutlarıyla anlatan “DELL’ ACQUISTO, E DEL RITIRO DE’ VENETI DALL’ ISOLA DI SCIO” kitabının ilk kez Türkçe ve İngilizceye tercüme ettirilerek sunulması.

Bu değerli kaynağın Türk deniz tarihi çalışmalarına kazandırılması, 1770 Çeşme Deniz Savaşı’nda Rus gemilerine karşı cesurca savaşan Cezayirli Gazi Hasan Paşa’yı anmak ve gerek muharebelerde gerekse Türk deniz kuvvetleri için gerçekleştirdiği hayati derecede önemli olan eğitim reformlarını gündeme taşımak, bu konu başlıklarında bugüne kadar Çeşme’de bilimsel bir sualtı arkeoloji çalışmasının yapılmamış olması, sualtı çalışmaları sırasında Venedik donanmasına ait çıkartılan gemi toplarının ve söz konusu çalışmaların tanıtımı, denizlerin hayati önemi ve bir ulus için donanmanın kıymetini vurgulamak ve anlatmak.” 

“Çeşme Deniz Tarihinin Üç Efsane Amirali” sergisi 30 Eylül 2022 tarihine kadar İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’nde görülebilecek.

(Kaynaklar: arti49.com, msn.com, gazeteyenigun.com.tr, hurriyet.com.tr)

Türk Denizciliğinin Simge Adı “Çaka Bey”in Büstü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binasının Önüne Yerleştirildi.

İlk Türk donanmasının oluşturulmasına öncülük eden Çaka Bey’in büstü, Türkiye’de denizcilik ve deniz bilimleri alanında öncü çalışmalar gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, kültür mirası olarak tescil ettirdiği Rektörlük binasının önüne yerleştirildi.

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Arzu Atıl ve ekibi tarafından gerçekleştirilen Çaka Bey büstünün açılış törenine, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve DEÜ öğretim üyeleri katıldı.

Hotar: “Çakabey’in adını ve şanını yaşatmayı büyük ailemizin sorumluluklarından biri olarak görüyoruz”

Prof. Hotar konuşmasında “Üniversitemiz, deniz bilimleri alanında devletimizin verdiği ulusal/uluslararası görevleri başarıyla icra ediyor. Akademi dünyasında olduğu kadar; milletimize, devletimize, tarihimize ve kültürümüze karşı sorumluluklarını da yerine getiren üniversitemiz, bu alanda birçok değeri yetiştirmiş, öncü olmuş ve örnek çalışmalara imza atmıştır. Bu bağlamda, Batı Anadolu’nun Türkleşmesinde ve tarihte ilk Türk donanmasının teşkil edilmesinde pay sahibi olan; 1081 yılında Doğu Roma’nın elinden güzel kentimizi alan Çaka Bey de, denizci üniversitemizin ilham aldığı tarihi şahsiyetlerden birisi olmuştur. Türk Deniz Kuvvetlerimizin kuruluş tarihine de kaynaklık eden ve büyük milletimize denizlerdeki ilk zaferi yaşatan Çakabey’in adını ve şanını yaşatmayı büyük ailemizin sorumluluklarından biri olarak görüyoruz” dedi.

haber.deu.edu.tr

Hotar: Türkiye’nin hak ve menfaatleri doğrultusunda denizcilik alanındaki bilimsel çalışmalarımızı sürdüreceğiz

DEÜ’nün bünyesindeki Denizcilik Fakültesi ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile ulusal/uluslararası çalışmalara imza attığını vurgulayan Rektör Hotar, “Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitümüzün bilimsel danışmanlığında Osmanlı savaş gemisine ait eserler gün yüzüne çıkartıyoruz. DEÜ ve İzmir Kalkınma Ajansı arasında, İzmir’in su altı kültür mirasını ortaya çıkarmak, korumak ve kültür turizmine kazandırmak amacıyla imzaladığımız bir protokol bulunuyor. Mavi Büyüme Stratejisi’ni ve Mavi Vatan vizyonunu desteklemek; sualtı kültür mirasının araştırılması ve kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduk. Müsilajla ilgili çözüm önerilerimizi açıkladık, “İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi” raporuna ait kirlilik izleme çalışmalarımızı paylaştık. Rektörlüğümüz ev sahipliğinde Uluslararası Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sempozyumu düzenledik.” diye konuştu.

Rektör Hotar, konuşmasında Türkiye’nin hakları ve çıkarları doğrultusunda, denizcilik alanında ulusal ve uluslararası sularda bilimsel araştırmaları sürdüreceklerinin altını çizdi.

(Kaynak: haber.deu.edu.tr)