Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Bjarke Ingels Group (BIG) Mimarlık Ofisi, Güney Kore’deki Liman Kenti Busan İçin Tasarladığı Yüzen Kentin Son Görünümünü Basınla Paylaştı.

Bjarke Ingels Group (BIG), Güney Kore-Busan’ın açıklarında gerçekleştirilecek OCEANIX projesine ait yeni ayrıntıları yayınladı.

Dünyanın en büyük sürdürülebilir yüzen kenti olarak gösterilen proje, Samsung firmasının sahip olduğu mimarlık ofisi SAMOO ile birlikte tasarlanırken, yapımı OCEANIX ve Birleşmiş Milletler – Habitat programı tarafından gerçekleştirilecek.

Bu projede olduğu üzere, yüzen kentlerin, iklim değişikliğinin sonucu olarak ortaya çıkan ve özellikle kıyı bölgelerde ve adalarda yaşayan topluklar açısından varoluşsal bir tehlike arzeden deniz seviyesindeki yükselmenin üstesinden gelebilmekte bir anahtar bir rol üstlenebileceği öngörülüyor.

Yaklaşık olarak 3.4 milyon kişinin yaşadığı tehlike altındaki bir liman bölgesi olarak, Busan kenti de, bu endişelerden yola çıkarak; Bjarke Ingels Group’la kurduğu işbirliğiyle, bölgenin değişen iklim koşullarına uyum sağlamak için ortak bir çalışma başlattı.

Bjarke Ingels Group – BIG, Busan’daki kendi OCEANIX kentini, birbiriyle bağlantılı olacak biçimde yüzer kümeler olarak planlıyor. Köprülerden oluşan bir ağ ile bağlanacak olan bu yüzer platformların herbiri kendisi içinde yaşam alanlarını, araştırma binalarını ve konutlarını içeren özel bir programa sahip. Ortaya çıkan tasarım önerisi, toplamda 6.3 hektarlık bir alanı kaplıyor ve 12.000 kişinin barınmasına olanak sağlıyorken; kent, çevreye doğru kolayca yayılabilecek ve kuramsal olarak, 100.000 kadar kullanıcıyı barındırabilecek biçimde tasarlanıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=2Mp76JCmpc0

Doğal felaketlerin yıkıcı etkilerine karşı mimarlık ofisi tarafından kıyıdan açıkta tasarlanan bu yüzer mimari, kendi beslenme kaynaklarını, enerjisini ve taze içme suyunu üretebilecek biçimde planlanıyor. Böylece; sıfır atık ve döngüsel dizgenin, kapalı devre su dizgesinin, seralarda yiyecek üretiminin, net sıfır enerjinin yerleşkeye uyarlanmasıyla ve kıyısal doğal çevrenin canlandırılmasıyla kısmen başarılmış olacak.

BIG tarafından yapılan açıklamada; yerleşkedeki dizgenin yürütülmesi için gereksinim duyulan enerjinin tümünün, yapıların çatlarına ve yüzer biçimde çevreye konumlandırılan güneş panelleri aracılığıyla, yerinde üretileceği belirtiliyor.

oceanixcity.com

oceanixcity.com

oceanixcity.com

(Kaynak: designboom.com, oceanixcity.com)

Danimarka Ulusal Deniz Müzesi’nde Açılan Sergi, B. Ingels Tarafından Tasarlanan Müze Yapısının Tasarım ve Yapım Sürecini Anlatıyor

Danimarka Ulusal Deniz Müzesinde açılan “BIG dock” adlı sergi, ziyaretçilere ikonik bir yapı niteliğini kazanan Danimarka Deniz Müzesi yapısının yıldız mimarı Bjarke Ingels’in düşüncelerini, bakış açısını ve yaratım sürecini yakından izleyebilme olanağı veriyor.

Sergide Helsingor kentinde bulunan müzenin yaratım süreci, bizzat mimarın kendisi tarafından; filmler, anlatılar, mimari maketler ve mimarın en sevdiği görsel anlatım araçlarında bir olan çizgi roman kullanılarak dile getiriliyor. Burada, Ingels, üretim sürecine ilişkin olarak açıkladığı pek çok başlığın arasında, yapı için açılan yarışmanın kurallarını neden tamamen göz ardı etmeye karar vererek; müze yapısını tersane havuzunun çevresine adeta sararak tasarladığını anlatıyor.

1.

2.

3.

Şunu da belirtmek gerekir ki; Kronborg kalesine ve denize yakın olarak seçilen yeni müzenin konumu BIG (Bjarke Ingels Group) mimarlık ofisinin bile öngöremediği çok büyük teknik zorluklara neden oldu. Bu nedenle sergi, aynı zamanda bugüne kadar Danimarka‘da gerçekleştirilen en zor inşaat projesini, endüstriyel miras olarak değerlendirilen “kuru havuz”un modern mimari yaklaşımla yeniden yaşama kavuşturan özgün mühendislik çözümlerinin ortaya çıkmasını sağlayan büyülü dokunuşu anlatıyor.

(Kaynak: mfs.dk, görseller: archdaily.com)