Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

19. yüzyılda Tuna Irmağındaki Buharlı Gemilerin Dönüştürücü Rolünü Konu Alan “Macaristan’dan Türkiye’ye – Doğu’ya Açılmak” Başlıklı Sergi, Karaköy İskelesi’nde Açıldı.

Macar Teknik ve Ulaşım Müzesi ile Macar Kültür Merkezi tarafından hazırlanan “Doğu’ya Açılmak” başlıklı sergi, İstanbul Büyükşehir Belediye’si Kültür A.Ş işbirliğiyle Karaköy İskelesi’nde açıldı.

Balazs Tinku-Szathmary‘nin küratörlüğünü üstlendiği sergi, 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan buharlı gemilerin, Tuna Irmağında yüzyıllardır yelkenle gerçekleştirilen seyahatleri hem biçim hem anlam olarak nasıl değiştirdiğini konu alıyor. 1830-1914 yılları arasında varlık gösteren Tuna Irmağı İlk Buharlı Taşımacılık Şirketi – DDSG (Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaf) adlı şirket, İstanbul’a kadar düzenlediği buharlı gemi hatlarıyla dönemi içinde günlük yaşamı olduğu kadar uluslararası politikayı, kentsel ve kırsal peyzajda da dönüştürücü etkide bulunarak, önemli bir kültürel etkileşim de sağlanmıştı.

Doğuya açılmak

Etkinlikte Dr. Cihat Arınç‘ın yönlendiriciliğinde; “Budapeşte ile İstanbul Arasında Tuna Güzergâhında Kurulan Güçlü Bağ” başlıklı, Macaristan Kültür Ataşesi Balázs Szőllőssy ve Macar Kültür Merkezi Müdürü Dr. Gábor Fodor’un, yer aldığı bir de panel gerçekleştirildi.

Sergi, daha önce, 21 Kasım – 01 Şubat 2020 tarihleri arasında Macar Kültür Merkezi‘nde izleyicilerin karşısına çıkmıştı.