Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Seymour’un “Consumed” Adlı Kısa Filmi Çin’deki Farklı Coğrafyalarda ve Qingdao Limanı’nda Gerçekleşen Üretim Süreçlerini İnsan Ölçeğinden Ele Alıyor.

Richard John Seymour‘un ilk yönetmenlik denemesi olan 2016 tarihli kısa film “Consumed”, günlük kulanım eşyalarını gerisindeki üretim süreçlerine odaklanarak çağdaş tüketim toplumunun yeryüzünde ve işçi olarak insanın üzerinde yarattığı etkiye odaklanıyor.

Yapım, izleyicileri, Çin‘deki madenlere, fabrikalara, Moğolistan‘ın içlerindeki kömür madenlerine, endüstriyel atıklarla kirlenmiş sulara ve Qingdao limanındaki konteyner gemilerine götürerek; çağdaş tüketim toplumunun oluşturduğu etkilere soğukkanlı bir bakış açısıyla kayda alıyor.

1.

2.

.

3.

Seymour‘un yapımını etkileyici kılmak amacıyla kullandığı en önemli görsel anlatı araçlarından biri, ölçekler arasındaki karşıtlığı vurgulaması. Bu bağlamda; geniş manzara görünümü içinde ölçek olarak küçücük kalmış taşları kazıyan makinalar, dev gemi konteynerlerinin arasında bu yorulmaksızın çalışan işçiler anlatıyı güçlendiren öğeler olarak yer alıyor. Böylece Seymour, karmaşık bir ağ içinde işleyen küresel tedarik zincirini, işçilerin bakış açısından ele alarak; onların, bu ağ içindeki yerlerini sorguluyor.

“Consumed”, 2017 yılında BAFTA’da (British Academy of Film and Television Arts) “Kısa Film” dalında ödül almıştı.

Yapımın Künyesi

Yönetmen: Richard John Seymour

Senaryo: Richard John Seymour

Yapımcılar: Liam Young, Kate Davies, Richard John Seymour

Müzik: Chapman Kan, Nick Cave ve Warren Ellis

Uzunluk: 19 dk 53 saniye

(Kaynaklar: richardjohnseymour.com, designboom.com, film-directory.britishcouncil.org)