Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Iombi García’nın Amsterdam Moda Filmleri Şenliği Programında Yer alan “Yaşam İçin Su” Adlı Yapımı, Denizlerdeki Kirlenmeyi Modanın Gözünden Ele Alıyor

Iombi García’nın “Yaşam İçin Su” adlı yapımda denizlerdeki ve doğadaki kirlenmeyi Moda tasarımının güzelduyusal (estetik) anlayışı bağlamında yorumluyor.

Yapım, Kasım ayında düzenlenecek olan “Amsterdam Moda Filmleri Şenliği – FFFA” programında yer alıyor.

Kanarya Adaları‘nda doğan “Yaşam İçin Su” başlıklı yapım, günümüzde doğada ve denizlerde oluşan endişe verici durumun eleştirilmesi amacını taşıyor. Kirliliğin yaşamın tüm alanlarında fazlasıyla duyumsanabilir bir boyuta gelen durumu, öyle yada böyle tüketim çılgınlığının ve küreselleşmenin etkilerinin dünya çapındaki eğitimsizliği çarpanıyla defalarca katlanarak artmasının bir sonucu…

Bu ülkü (ideal) ile yola çıkan yapım takımı, kirliliğin ve iklim değişikliğinin etkilerini ve yansımalarını yaratıcı bir yaklaşımla betimlemeyi amaçlıyor. “Yaşam İçin Su” üç ana yapı üzerine oturtuluyor. Birincisinde, okyanusların ve denizlerin dünya çapındaki durumunu, acı ve boğulma duyguları ile özdeşleştirerek ele alıyor. İkinci bölümde, kamuoyunu duyarlı ve bilinçli hale getirmek için eğitimin ne denli önemli bir yerinin olduğu anlatılırken; üçüncü ve son bölümde, tüm bu olumsuzlara karşın gezegenimizin hala barındırmayı sürdürdüğü değerli, eşsiz güzellikteki ve küreselleşmeden önce tüm gezegenimizin ne denli güzel bir yer olduğunu bizlere anımsatan  yerlerden söz ediyor.

Öte yandan yapımın dile getirdiği bir diğer düşünce ise, dünyayı daha iyi bir yer durumuna dönüştürme de; amaçlarımızda ve ülkülerimizde ısrarcı olmamız. İçinde bulunduğumuz evrensel salgın günlerinde tüm dünyada ulaşımın durması, çevreyi daha temiz ve yaşanabilir bir duruma getirdi. Ancak tüm bunların geçici olduğu çok açık, normal yaşama dönüş, yaşamsal koşulların tehlikeli bir noktaya getirecek.

Bu nedenle, “Yaşam İçin Su”, hedeflere ulaşmada ülkülere (ideallere) bağlı olmanın öneminin altını çiziyor.

water-for-life-contaminacion-ecologia-moda-1

water-for-life-contaminacion-ecologia-moda-2

water-for-life-contaminacion-ecologia-moda-11

water-for-life-contaminacion-ecologia-moda-12

Kasım 2020’de gerçekleşecek olan “Amsterdam Moda Filmleri Şenliği”, Tuna Yılmaz Stüdyo’nun önderliğinde “İstanbul Moda Filmleri Şenliği”nin gerçekleştiren deneyimli takım tarafından düzenleniyor.

 

 

(Kaynaklar: fffamsterdam.com,  neo2.com, iombigarcia.com)