Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde Açılan “Köpekbalıkları” Sergisi, Bu Yırtıcı Balık Türünü Çok Yönlü Olarak Ele Alıyor.

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde açılan “Köpekbalıkları” başlıklı sergi, çok sayıda çeşitliliğe sahip olan bu antik yırtıcı balık türünü çok yönlü olarak gözler önüne seriyor.

Sergi, büyüleyici bir görünüme sahip, çoğu kişinin bilmediği şaşırtıcı özelliklerle donanmış, ancak günümüzde artık bir tehlike olmaktan daha çok kendi varlığı tehlike altında olan ve dinozorlardan bile daha yaşlı bu canlı türünün öyküsünü ele alıyor.

Yaklaşık 10 metreden 1 metreye dek değişen, gerçek boyutlara sahip köpekbalığı maketlerine ve müzenin kendi koleksiyonundan fosillere yer veren sergi, öte yandan her yaştan izleyicinin dokunarak deneyimleyebilmesine olanak veren etkileşimli sergileme birimleriyle, bu canlıların dünyasına daha iyi tanıklık edilmesine olanak veriyor.

amnh.org

amnh.org

Böyle bir anlatım yaklaşımıyla ortaya konulan sergide ziyaretçiler, tüm zamanların en büyük yırtıcısı olan, gerçek boyutlarıyla bir Megalodon’la yüz yüze gelebilirken, dairesel testereye benzer alt çenesiyle köpekbalıklarının bir türü olan Helikopriyon’un da aralarında olduğu artık soyu tükenmiş olan diğer türleri de inceleyebiliyorlar.

amnh.org

Köpekbalıklarının Dişleri ve Çene Yapıları

İnsan bedeni, bebeklik döneminin süt dişlerini, büyüme süreci içinde sadece bir defa olmak üzere yenisi ile değiştirirken; bu durum köpekbalıklarında her birkaç haftada olmak üzere sürekli yinelenmekte ve tüm yaşamı boyunca bu döngü sürmektedir.

Bu anlamda sergi, köpekbalıklarına insan türü ve tüm deniz canlıları için tehditkar bir nitelik kazandıran diş ve çene yapısını da yakından görerek anlayabilmeyi sağlıyor. Beyaz köpekbalıklarının fok balıklarını avlamak için kullandığı tırtıklı dişlerinden, zebra köpek balıklarının çeşitli deniz canlılarının kabuklarını parçalayabilmesini sağlayan küçük, keskin dişlerine kadar farklı köpekbalığı türlerine ait 12 adet çene yapılar ve diş dizileri sergide görülebiliyor.

amnh.org

En Büyükten En küçüğüne Köpekbalıkları

Köpekbalıkları dünyada var olan en büyük balık türü olarak kabul edilmekle birlikte çok küçük boyutlu olanları da bulunuyor. Sergi kapsamında ziyaretçiler, balina köpekbalıklarının devasa bir büyüklüğe nasıl eriştiklerini öğrenebildikleri gibi denizlerin daha derin bölgelerinde yaşayan ve kendi ışıklarını üreten diğer küçük -bazıları tek elle tutulabilecek kadar – boyutlardaki köpekbalığı türlerinin maketlerini inceleyebiliyorlar.

amnh.org

Olağanüstü Algılama Yetenekleri

Köpekbalıklarının, paten balıklarının ve sıçan balıklarının bazı üstün algılama yeteneklerine sahip oldukları biliminsanları tarafından öteden beri biliniyor. Bu canlılar, insanların duyu organlarının olanaklarının dışında kalan ve bu nedenle farkında bile olmadıkları elektromanyetik alanları ve çok düşük frekansların yönünü belirleyebiliyorlar.

Bu tehlikeli canlıların bu yeteneklerini de gözler önüne seren sergi, şişen köpekbalığının denizlerin loş derinliklerde parlayan desenlerini nasıl kullandıklarını kavrayabilmeyi ve elektrojenez kullanarak avlarının konumu belirlemesini sağlayan algılayıcılara sahip olan Büyükdişli Testere Balığı’nı görme olanağı da sunuyor.

Sergi, 23 Eylül 2023 tarihine kadar Amerikan Doğal Tarih Müzesi’nde görülebilecek.

(Kaynak: amnh.org)