Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

NOAA Deniz Atıkları Programı, ABD’deki Öğrenciler Arasında Okyanuslara Yönelik Farkındalık Yaratmak Amacıyla Resim Yarışması Düzenliyor

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi – NOAA Deniz Atıkları Programı, Amerika Birleşik Devletlerindeki ilkokul-ortaokul öğrencileri arasında deniz atıkları ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla resim yarışması düzenliyor.

2011 yılından bu yana her yıl yinelenen yarışmanın amacı, küresel bir sorun olan deniz atıklarıyla genç kuşakları yüzleştirmenin, sorunun ele alınmasında kilit bir payı olduğu düşüncesine dayanıyor. Yarışmanın sonucunda ortaya çıkan ve kazanan yapıtlardan oluşturulan takvim, iyi davranmakla sorumlu olduğumuz okyanusların nedenli önemli olduğunu bizlere gün be gün anımsatan bir nesneye dönüşüyor.

Amerika Birleşik Devletleri‘nde 8. sınıf öğrencilerine açık olan yarışma, devlet tarafından tanımış olan özel, devlet ve ev okulları öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenleniyor. Öğrenciler, hazırladıkları yapıtlarını kendileri ya da sınıfları ile birlikte gönderebilecekler; ancak yapıtların bizzat kendileri tarafından üretilmiş olması koşulu bulunuyor.

Seçici kurul katılımcı yapıtlar arasından takvime konulması için 13 tanesini seçecek. Bu elemede katılımcı öğrencilerin çalışmaları; gösterdikleri yaratıcılık, sunumlarındaki sanatsal boyut ve “Denizel atıkların okyanusları ve büyük gölleri nasıl kirlettiği”, “Denizel atıkların oluşmasından korunmak için siz ne yapıyorsunuz” başlıkları ile ne denli ilişkili olduğuna bağlı olarak değerlendirilecek.

(Kaynak: marinedebris.noaa.gov)

Chris Burden’ın Dallas Sanat Müzesi Koleksiyonunda Yer Alan Yerleştirmesi: “Amerika Birleşik Devletlerinin Tüm Denizaltıları”

Amerikalı sanatçı Chris Burden’ın  1987 tarihli “Amerika Birleşik Devletlerinin Tüm Denizaltıları” adlı yerleştirmesi Dallas Sanat Müzesi’nin koleksiyonunda yer alıyor.

Amerikan modern sanat tarihi içindeki en önemli sanatçılardan biri olan Chris Burden (1946-2015), özellikle kendi dönemini tanımlayan yapıtları ile 1970’lerden günümüze modern sanatta kendisine önemli bir yer edinmiş bir sanatçı.  Burden’ın Dallas Sanat Müzesi’ndeki Amerikan Donanmasına yönelik yerleştirmesi de, sanatçının kendine özgü  bir yorumu ile izleyici karşısına çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletlerinin Tüm Denizaltıları (1987), 2. Dünya Savaşı döneminin tipik denizaltıları temel alınarak yapılmış 625 adet karton denizaltı maketinden oluşan bir oda büyüklüğünde bir yerleştirme.

Burden 3

1.

Yapıt, güzelliğindeki sükunet ve üstü kapalı şiddetteki sarsıcılığı ile müzenin içindeki  tüm sergi oylumunu dönüştürüyor ve bu süreç içinde izleyicilerin sanatı deneyimleme biçimini de dönüşüme uğratıyor. Yerleştirme sıradan bir oylumu, izleyici ve sanat arasında karşılıklı bir etkileşime olanak verecek biçimde bir sualtı oyun alanına dönüştürüyor.

Burden 4

2.

625 adet denizaltı, parıldayan vinil iplerle tavandan asılarak farklı yüksekliklerde havada asılı tutuluyor. Bu anlatım tekniği, neredeyse bir akvaryumun sahip olduğu etkiyi yaratarak; galeriyi bir okyanusa, ve denizaltı filosunu bir balık sürüsüne durumuna getiriyor.

Amerika Birleşik Devletlerinin Tüm Denizaltıları‘nda renksiz kartondan yapılan 625 adet denizaltı modeli, 1897 yılında kullanılan SS-12′den bu yerleştirmenin tamamlandığı 1987 yılına kadar Amerikan Donanması tarafından kullanılan tüm denizaltıları gözler önüne seriyor. Arkadaki duvarın yüzeyinde tüm denizaltıların adları bulunuyor. Galerinin girişine konumlandırılan bir dosya, bu denizaltıların her birinin tarihini daha da ayrıntılandıran bir belge olarak sunuyor.

Burden‘in belirsiz bir duruş sergilediği yerleştirme, Birleşik Devletler Ordusuyla ilgili olarak karmaşık bir konuyu ele alıyor. Sanatçı, ne Birleşik Devletler donanmasını kutsuyor ne de ona yönelik bir yergide bulunuyor. Müzenin, küratörün ve hatta bizzat Burden’ın bile içinde olduğu etki oluşturucuların biçtiği perdelerden kurtararak; geleneksel görme deneyimini yıkıyor ve  izleyicilere, tamamen kendi sanatsal deneyimlerine dayanarak kendi düşüncelerini oluşturmalarına olanak veriyor; hatta zorluyor.

Burden

3.

Amerika Birleşik Devletlerinin Tüm Denizaltıları‘nı anlamak için izleyicinin bu yerleştirme ile etkileşime geçmesi gerekiyor. Yapıtının, izleyici tarafından, çevresinde dolaşılarak,  en iyi bakış açısı sağlayan noktalardan; yoğunluğunu, huzursuzluğunu ve tarafsızlığını kavramak için incelemesi gerekiyor.

Burden için, ulusal güvenlik, politika, savaş ve tarih gibi çok büyük bir önemi ve ağırlığı olan anlamsal içerikler, kişisel olarak deneyimlenmesi gereken kavramlar. Tarafsız bir duruşu içindeki Burden, bu yapıtla kendi izleyicilerine güç ve egemenlik üzerine kendi kendilerine öğrenebilecekleri bir ders sunuyor.

 

(Kaynak: collections.dma.org)