Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Doğu Roma İmparatorluğu Döneminde ‘Sahil Saray’ Niteliği Taşıyan Bukoleon Sarayı, İBB Tarafından Restore Ediliyor.

Doğu Roma İmparatorluğu döneminde, 5. yüzyılda yapıldığı düşünülen, sahil saray niteliğindeki Bukoleon Sarayı, İBB tarafından restore ediliyor.

Bukoleon Sarayı kalıntıları, Marmara Denizi kıyısında, Tarihi Yarımada‘da, Fatih-Küçük Ayasofya Mahallesi’nde Çatladıkapı mevkiinde bulunuyor. Zamanla denizle olan bağlantısı kesilen ve günümüzde ‘çöküntü alanı’na dönüşen ancak yapıldığı dönemde “Sahil saray” niteliği taşıyan yapı, UNESCO‘nun Dünya Mirasları listesinde yer alıyor. Sarayın Latince adı Buccoleonis Majus Palatium olarak kayıtlarda geçiyor.

1.

Orta Bizans Dönemi’ne ait, İmparator II. Theodosios (408-450) tarafından yaptırılan ve bazı bölümleri de İmparator Teofilos zamanında eklenen, günümüze yalnızca kalıntıları ulaşan Bukoleon, İBB‘nin girişimi restore ediliyor. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, sarayda yerleşkesinde yürütülecek olan restorasyonun harabe estetiğini koruyacak biçimde, en az müdahale ile gerçekleştirilmesinin amaçlandığı; arkeolojik kazıların 6-7 ay içinde tamamlanmasını hedeflendiğini belirtti.

2.

.

3.

Özel, Prof. Dr. Füsun Alioğlu, Prof. Dr. Engin Akyürek ve Prof. Dr. Alper İlki‘den danışmanlığı ve yönetiminde sürdürülen restorasyon çalışması ile Bukoleon Sarayı kalıntılarının açık hava müzesi olarak 2022 yılının yaz sonunda açmayı planladıklarını dile getirdi.

(Kaynaklar: sozcu.com.tr, mimdap.org, dunyabulteni.net,arkeolojikhaber.com )