Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

“Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi” Yaşama Geçiriliyor. Yerleşkede, ‘Sualtı Heykel Parkı’, ‘Su Sporları ve Sahil Sporları Merkezi’ De Yer Alacak

Mersin’de içinde ‘Sualtı Heykel Parkı’na ve ‘Su Sporları ve Sahil Sporları Merkezi’ne de yer verecek olanMersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi” yaşama geçiriliyor. Projenin, Mersin’deki turizm etkinliklerini, deniz turizmi odaklı olarak dönüşüme uğratması amaçlanıyor.

Mersin Valiliği eşgüdümünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen “Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi” projesi ile ilgili olarak Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Vali Su, yapılması amaçlanan bu projeyle; Mersin‘deki turizm etkinliklerinin, deniz turizmini odak noktasına alacak biçimde geliştirilerek deniz turizminden yararlanan turist sayısının arttırılmasını; böylece, deniz turizminden elde edilen katma değerin yükseltilmesini ve deniz turizmi kaynaklı gelirlerinin arttırılmasının amaçlandığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eşgüdümünde Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen “2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kile yaşama gerçekleştirilecek “Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi” yerleşkesinin kapsamında; 140 adet yontunun bulunduğu ‘Mersin Sualtı Heykel Parkı Dalış Merkezi’, ‘Su Sporları ve Sahil Sporları Merkezi’ yer alırken; ayrıca bungalovlar ve çadırlı kamp alanlarından oluşan konaklama birimleri ve rekreasyon alanları bulunacak.

(Kaynak: iha.com.tr)