Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Turnagain Arm’daki Gelgit Sörfçülerini Fotoğraflayan Kerry Tasker’ın Sergisi Anchorage Müzesi’nde

Alaska’daki Turnagain Arm’da gerçekleşen ve nadir karşılaşılan bir gelgit, bu coğrafyaya pek çok sörfçünün gelmesine neden oluyor. Kerry Tasker’ın Anchorage Müzesi’nde açtığı “Alaska’nın En Uzun Dalgasını Yakalamak” başlıklı fotoğraf sergisi buradaki sörfçü topluluğunu ve onların çevresinde gelişen sörf kültürünü gözler önüne seriyor.

Cook Körfezinin bir kolu olan “Turnagain Arm”, nadir gerçekleşen bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Burada ayın çekim gücü sonucu yükselen suyun öncü dalgaları, Turnagain Arm’ın ince uzun kanalından körfeze doğru çekilmekte olan alçalan su ile çarpışmasıyla çırpıntılı yüzeye sahip, türbülanslı öncül bir dalga oluşturuyor.

Doğru koşullar oluştuğunda körfeze doğru yönelim kazanan bu dalgalar yaklaşık bir mil boyunca gücünü koruyabiliyor Saniyede 10 ile 20 mil arasında bir hızla yol alan bu dalgalar, körfeze doğru çekilen daha sakin suyun üzerinden ilerleyerek yaklaşık 10 feet yüksekliğinde bir su duvarı oluşturuyor.

Ayda bir kaç kere ayın çekim gücü sayesinde oluşan bu dalgalar, üzerinde sörf yapılabilecek bir duruma geliyor. Soğuk ve tehlikeli okyanus suları üzerinde sörf yapma yürekliliğine sahip olan sörfçüler tam da bu zamanlarda bir anda ortalıkta kendilerine göstermeye başlıyorlar.

Ard arda gelen dalgaların kıyıyı dövdüğü sörf yapılan alışılmış diğer yerlerden farklı olarak, Turnagain Arm’da, bu gözüpek sörfçülerin, dalgaların üzerinde süzülebilmek için yalnızca tek bir şansları bulunuyor. Eğer bu tek dalgayı kaçırdıkları takdirden, yeniden kıyıya doğru gerisin geriye uzun bir yüzüş ve diğer dalga için kıyıda 11 saat süren bir bekleme süresini sabırla atlatmaları gerekiyor. Ama eğer dalgayı yakalamayı başarmışlar ise, miller boyunca dalganın üzerinde süren sörf yapabilme olanağını elde etmiş oluyorlar.

Alaska fotoğrafçısı Kerry Tasker, Turnagain Arm’ın alüvyonlu sularındaki bu sörfçülerin kendilerine özgü yaşam biçimlerini belgelemek için geçen dört yıl boyunca onları izleyerek; gelgit dalgaları üzerinde sörf yapmak gibi bir tek bir amaç çevresinde birleşen bu topluluğa ve kültürlerine tanıklık ediyor.

(Kaynak: anchoragemuseum.org)

Anchorage Müzesi’nde Açılan “Somon Ve Alaskalılar” Sergisi, Alaskalılar İçin Önemli Bir Kaynak Olan Somon’u Kültürel Boyutuyla Ele Alıyor.

Anchorage Müzesi’nde Alaska bölgesinin ekonomik olduğu kadar kültürel olarak da değerli bir doğal kaynağı durumundaki Somon balığı üzerine “Somon Ve Alaskalılar” başlıklı bir multi-medya sergisi düzenleniyor.

Amerika’nın kuzey bölgesini sanat, tasarım, tarih, kültür ve bilim ile tanıtmayı amaçlayan, Alaska’nın en büyük müzesi olan Anchorage Müzesi’nde açılan sergi, Alaska’daki somon kültürünü ve bu kültürün görünür olduğu çeşitli biçimleri ele alıyor.

Bu bölgedeki ekonomik etkinliklerin ve yaşam biçiminin tam içinde yer alan bir doğal kaynak olan Somonla burada yaşayanların kurduğu ilişkiler; kişisel boyutu olan ve insan duygularla bütünleşecek kadar içiçe geçmiş bir özelliğe sahip.

Sergi “Somon Projesi” (The Salmon Project) ile birlikte düzenleniyor. Siyaset dışı bir girişim olan bu proje, tüm Alaskalıları bir araya getirerek bir bilinç düzeyi yaratmak ve bu bölgenin bu değerli kaynağını ekonomik, kültürel, toplumsal ve kültürel yönleri ile sürdürülebilir olmayı amaçlıyor.

Sergi 19 Ocak 2020 tarihine kadar Anchorage Müzesi’nde.

 

(Kaynak: anchoragemuseum.org)