Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Nicolodi, “ACHERON I”da Su Yüzeyini Bu Dünya Ve Öte Dünya Arasındaki Bir Sınır Öğesi Olarak Kavramsallaştırıyor

Renato Nicolodi, Brüj Triennial’inde (Brugge Trienniale) yer alan ACHERON I adlı çalışmasında; günümüz çağdaş değerlere sahip olan toplumu ile mitolojik yeraltı anlatısı ile ilişki kuruyor.

Antik Grek dilindeki yer akan achos sözcüğünden türeyen acheron sözcüğü, Grek mitolojisinde keder ırmağına verilen addır. Kayıkçı Kharon’un kayığı aracılığı ile aşılabilecek olan bu ırmak ölmüş olanların yer altına götüren bir yoldur. Acheron aynı zamanda günümüz yunanistan’ının kuzey batısında bulunan ve bir bölümü yerin altına akan gerçek bir ırmaktır. Grek mitolojisine Acheron ırmağının bu özelliği, esin vermiş olmalıdır.

Nicolodi’nin Brüj’de yer alan yüzen yapısı (strüktürü), bu dünya ve öte dünya arasındaki geçişi biçimlendirmektedir. Burada su yüzeyine yüklenen anlam gerçekten çok çarpıcı.

Su yüzeyinin gibi durağan olmayan, günlük yaşama ilişkin fiziksel etkinliklerin üzerinde oluşmasını engelleyen yapısının iki dünya arasındaki sınırı anlatmak bakımından  ele alınışı kavramsal anlamda oldukça ilgi çekici.

acheron 1Görsel: 1

Acheron 3                         Görsel: 2

acheron 6Görsel: 3

 

(Kaynaklar: triennalebrugge.be)