Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Avustralya Ulusal Deniz Müzesi’nde Açılan “Denizin Biçim Verdiği Kıta” Başlıklı Sergi, Avustralya Kıtasının Tarihini İrdelerken ‘Deniz’i Odak Noktası Olarak Alıyor.

Avustralya Ulusal Deniz Müzesi’nde açılan “Denizin Biçim Verdiği Kıta” başlıklı sergi, Avustralya kıtasının tarihini, bilimsel/arkeolojik verilerin ve İlk Yerleşik Toplulukların (Aborjinler ve Torres Boğazı Halkları) bakış açılarının bir bileşkesi olarak ele alırken, ‘Deniz’i odak noktasına oturtuyor.

Avustralyalıların yaşadıkları toprakları çevreleyen okyanusla kurdukları benzersiz bir ilişki bulunmaktadır. Bu coğrafi gerçeklik aynı zamanda tüm toplumu, bir ada ulusu haline getirmektedir.

10.000 yıldan daha uzun bir süre, kıtanın iç yerlerinde bulunan ırmaklar/göller gibi su kaynaklarıyla birlikte; deniz, sunduğu olanaklarla bu kıtada yaşayan toplumların yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlamıştır.

“Denizin Biçim Verdiği Kıta” başlıklı sergi, ülkeyi var eden olağanüstü doğal güçlerin geçmişe doğru derinlemesine yapılan bir yolculukla ortaya çıkan görünümünü, hem bilimsel bağlamda hem de yerleşimci İlk Yerleşik Toplulukların (Aborjinler ve Torres Boğazı Halkları) bakış açısından ele alarak, izleyicileri keşfe çıkarıyor.

Çeşitli deniz canlılarının iskeletlerinden sanal yerleştirmelere dek, binlerce nesneyi ve anlatıyı paylaşarak, kıtada yaşayan toplumların kendi geçmişlerine uzun soluklu bir seyre çıkarmayı temel amaç edinen sergi, ziyaretçiler bilimsel nitelikli çok sayıda örneği incelemek, ve aynı zamanda Aborjin kültürü hakkında çok şey görüp, öğrenme olanağı bulabiliyorlar.

Aborjin ve Torres Boğazı toplumları tarafından konuşulan 40’tan fazla dil bölgesi üzerine ziyaretçilere çok değerli bilgilerin paylaşıldığı serginin oluşturulurken; bu toplumlarla daha önce imzalanan protokoller, kurulan iş bağlantıları ve kişisel ilişkiler, yol gösterdiği belirtiliyor. Öte yandan sergideki olağanüstü geniş bir yelpazeye yayılan çeşitlikteki sanat ürünlerinin, bilginin ve malzemenin derlenmesi süreci içinde gerçekleştirilen danışma toplantılarına ve sergi düzenlenmesindeki konumlandırmalara da yine bu bağlantıların önemli orada başvurulduğu yine yetkililer tarafından altı çizilen bir nokta.

sea.museum

.

sea.museum

.

sea.museum

.

sea.museum

Ülkenin bin yıldan daha fazla varlığını koruyan benzersiz kültürel birikimine bir bakış sağlayan serginin ana öğesi, Mulka Project’e sipariş verilen çağdaş video yerleştirme… Dhaŋaŋ Dhukarr (Many Pathways) adlı yapıt, serginin tüm doğal bileşenlerini (Kara, Su ve Gök) Avustralya’nın derin tarihiyle ilgi kurarak bir araya getiriyor.

Serginin yardımcı küratörlüğünü üstlenen Dr. Stephen Gapps, “Kıtanın derin bir geçmişe uzanan tarihini, modern bilim ve arkeoloji ile elde ettiğimiz verilerle açığa çıkarttığımız gibi, bunu yaparken aynı zamanda yerli kültürlerin bilgi birikiminden de yararlanıyoruz” diyor ve sözlerini şu özel noktayı vurgulayarak sürdürüyor, ‘Ziyaretçilerimizi, Kıta’mızın geçmişini, Ulusal Deniz Müzesi koleksiyonundan getirilen olağanüstü kültürel nesnelerin de somutlaştığı üzere, iki farklı bakış açısından yararlanarak değerlendirmesini istiyoruz.”

(Kaynak: sea.museum)