Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Karadeniz’deki İlk Bilimsel Nitelikli Sualtı Kazılarının Yürütüldüğü Kerpe Koyu’nda Çok Sayıda Arkeolojik Kalıntının Varlığı Belirlendi.

17355Karadeniz’deki İlk Bilimsel Nitelikli Sualtı Kazılarının Yürütüldüğü Kerpe Koyu’nda Çok Sayıda Arkeolojik Kalıntının Varlığı Belirlendi.

Kerpe Koyu’nda başlatılan ve 2 bin metre karelik bir alanın taramasının gerçekleştirildiği su altı incelemelerinde Antik Kalpe Limanı’na ait mendirek yapısı kalıntıları, çok sayıda amfora ve seramik parçalarla karşılaşılırken, dört adet batık bulundu.

Bölge, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından “1. derece arkeolojik sit alanı” olarak ilan edildi.

Kerpe koyunun kuzeydoğusunda bulunan Antik Kalpe Limanı’na ait mendirek kalıntılarının büyük çoğunluğunun su altında bulunması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bölgede 2020 yılında su altı kazı çalışmaları başlatılmıştı.

Adalar Denizinde ve Akdeniz’de o dönem yerleşik olan Helenistik dönem krallıklarının odun sağladığı, Roma, Bizans dönemlerinde etkin bir tecim yaşamına tanıklık eden liman, Osmanlı dönemine gelindiğinde Karadeniz’in Anadolu’ya açılan kapısı oldu aynı zamanda da İstanbul’un gereksinimlerin karşılanması amacıyla kullanılan bir dağıtım ve üretim noktasına dönüştü.

Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilen ilk bilimsel su altı kazısı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü onayıyla Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, Karadeniz kıyılarında yapılan ilk bilimsel su altı kazısı olma özelliği taşıyor.

Dalış yapan ekipler, yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanı taradılar ve karadan 80 metre uzakta, dört metre derinlikte tarihin günümüze ulaşan kalıntılarıyla karşılaştılar. Antik limana ait iki mendirek parçasının konumunu belirleyen ekipler, en çok amfora kalıntıları buldular. Amforaların en erken tarihlisinin MÖ 4. yüzyıl, en geç tarihlisinin ise MS 12. yüzyıla ait olduğu belirlendi. Yapıtlar arasında en çok “Geç Roma” dönemine ait ürünlere rastlandı.

aa.com.tr

aa.com.tr

aa.com.tr

Su altı kazı çalışmalarında ayrıca kale kalıntıları, limandaki gündelik yaşamla ilişkili seramik gereçler bulurken, dört bölgede batıkların konumları da belirlendi.

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesine yayılan seramiklerin Kerpe Limanı’nda bulunması kentteki tecim etkinliğinin hareketliliğin kanıtı olarak gösterildi.

Bölgedeki yoğun kültür varlığını göz önüne alarak, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Kerpe Koyu’nun “1. derece arkeolojik sit alanı” olarak belirlendiğini duyurusu yapıldı. Böylece alınan bu karar doğrultusunda, bu alanda inşaat çalışması yapılamayacağı gibi, deniz taşıtları demirleme yapamayacak ya da balıkçılık amaçlı ağ kullanılamayacak.

(Kaynak: aa.com.tr)

-->