Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Venedik’in Tarihini Deniz Cephesinden Ele Alan “Venedik – Denizin Gücü” Başlıklı Sergi, Danimarka Deniz Müzesi’nde Açıldı.

16840Venedik’in Tarihini Deniz Cephesinden Ele Alan “Venedik – Denizin Gücü” Başlıklı Sergi, Danimarka Deniz Müzesi’nde Açıldı.

Danimarka Deniz Müzesi’de açılan “Venedik – Denizin Gücü” başlıklı sergi, kentin öyküsünü, yüzyıllar boyunca özel bir deniz süper gücü olarak gelişip, serpilmesine olanak veren ‘deniz’ cephesinden bakarak anlatıyor.

Venedik’in sahip olduğu varsıllık ayrıca askeri, finansal, politik ve kültürel alanlarda sağlanan tüm başarılar, tarih süresince kenti çevreleyen denizle doğrudan bağlantılı olmuştur. 117 adet küçük adacık üzerine inşa edilen Venedik’te tüm taşımacılığın deniz üzerinden sağlanıyor olması; bu durumuyla farklı bir kentsel görünüme sahip olan bu tarihi yerleşim odağını, olağanüstü bir denizci kent durumuna getirmişti.

Marko Polo’nun da yaşadığı dönemlere denk gelen, 1300 yılında kent, 36.000 denizciye ve 3000’den fazla gemiye ev sahipliği yapmaktaydı. Venedik’e bu gemilerle Uzak Doğu’dan getirilen ipek ve baharat, daha sonra buradan Avrupa’nın diğer ülkelerine taşınmaktaydı. İşte bu ticaret, Venedik Cumhuriyeti’nin olağanüstü bir varsıllığa kavuşturmaktaydı. Günümüze geldiğimizde ise bu defa büyük yolcu gemileri, kente yüksek miktarlarda turizm gelir akışı sağlamakla birlikte, aynı zamanda bir yük de getiriyor. Öte yandan iklim değişikliği, su seviyesindeki yükselme ve kitlesel turizm, Dünya Kültür mirası olan Venedik’e bir tehdit oluşturuyor.

Sergi için Venedik Müzelerinden getirilen 100’den fazla ilgi çekici kültürel nesne, ayrıca Rönesans ustalarının tabloları ve 18. yy’dan ipek giysiler yer alıyor. Sergi kapsamında bu tarihi yapıtlar, kıyısal yerleşim yerlerinin karşı karşıya kaldığı iklim kaynaklı sorunların çözümüne yönelik olarak mimarlık ve kent planlama meslek dalları tarafından ortaya koyulan önerileri ve aktivistlerin tepkilerini dile getirdikleri asılarla (posterlerle) buluşturuluyor.

Sergi, aynı zamanda, Danimarka’nın tarih boyunca Venedik’le nasıl bir bağlantı içinde olduğunu anlatan anlatıları da içeriyor.

expona.net

expona.net

expona.net

expona.net

Zamanında, günde bir geminin yapımının bitirildiği söylenen Venedik Tersanesi, meraklı ziyaretçilerin ve casusların uğrak noktasıydı. Yakın zamanlara gelindiğinde ise, bu efsanevi kent, sanatçıların uğrak yerine dönüştüğü gibi bugün de dünyanın pek çok farklı insanın mutlaka görmek istediği yerlerin başında geliyor.

26 Ekim 2022 tarihinde açılan sergi, Expona, İtalya’dan Contemporanea Progetti ve Estonya’dan Estonya Deniz Müzesi’nin işbirliği ile yaşama geçiriliyor.

26 Ocak 2023 tarihine kadar görülebilecek olan “Venedik – Denizin Gücü”, bu tarihten sonra Estonya Deniz Müzesi’nde ziyaretçilerle buluşacak.

(Kaynaklar: mfs.dk, expona.net)

-->