Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Macar Kültür Merkezi’nde Açılan “Doğu’ya Açılmak” Sergisi, 19. yüzyılda Tuna Irmağında Buharlı Gemilerle Gerçekleştirilen Ulaşımı Konu Alıyor

6829Macar Kültür Merkezi’nde Açılan “Doğu’ya Açılmak” Sergisi, 19. yüzyılda Tuna Irmağında Buharlı Gemilerle Gerçekleştirilen Ulaşımı Konu Alıyor

Macar Kültür Merkezi’nde açılan “Doğu’ya Açılmak” sergisi Tuna ırmağındaki buharlı gemilerle gerçekleştirilen ulaşımı toplumsal ve kültürel boyutlarıyla ele alıyor.

Sergi, 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan buharlı gemilerin Tuna ırmağında yüzyıllardır yelkenle gerçekleştirilen seyahatleri hem biçim hem anlam olarak nasıl değiştirdiğini konu alıyor.

Özellikle 1830’lu yılların başından 1914 yılları arasında varlık gösteren Tuna Irmağı İlk Buharlı Taşımacılık Şirketi – DDSG (Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaf) adlı şirket, Viyana’dan Romanya-Sulina’ya ve İstanbul’a kadar düzenlediği buharlı gemi hatlarıyla önemli bir rol üstlenmişti.

Şirketin Tuna ırmağı üzerinde gerçekleştirdiği tecimsel etkinliği,  dönemi içinde günlük yaşamı olduğu kadar uluslararası politikayı, kentsel ve kırsal peyzajda da dönüştürücü etkide bulunarak önemli bir kültürel etkileşim de sağlanmıştı.

Doğu'ya Açılmak

“Birlikte Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog” projesinin bir parçası olarak düzenlenen sergi, 01 Şubat 2020 tarihine kadar Macar Kültür Merkezi‘nde ziyaret edilebilecek.

 

(Kaynak: isztambul.balassiintezet.hu)

 

 

-->