Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Gemilerin Görsel Temsiliyetindeki 200 Yıllık Dönüşümü Ele Alan “Gemi Portreleri” Başlıklı Sergi, Barselona Deniz Müzesi’nde Açıldı

18472Gemilerin Görsel Temsiliyetindeki 200 Yıllık Dönüşümü Ele Alan “Gemi Portreleri” Başlıklı Sergi, Barselona Deniz Müzesi’nde Açıldı

Barselona Deniz Müzesi’nde açılan “Gemi Portreleri – 19. Yüzyıldan Bugünkü Gemi Gözlemcilerine” başlıklı sergi, gemileri kayıt altına alan ya da betimleyen belgesel nitelikli resim, fotoğraf gibi yapıtların geçirdiği yaklaşık 200 yıllık anlamsal dönüşümü ele alıyor.

Antik çağlardan bu yana, gemileri betimleyen çeşitli nitelikte çizimler her zaman yapılagelmiştir. Grafik sanatı tarihi içinde değerlendirilebilecek betimlerden, nadiren konu aldığı geminin kimliği hakkında bir çıkarımda bulunmak olanaklıdır. Diğer bir deyişle, söz konusu yapıtlar, konu aldığı geminin adını ya da tarihine yönelik bir bilgi içermemekteydi.

19.yy’da, büyük deniz taşımacılığı şirketlerinin ortaya çıkması ve gemilerin betimlendiği tablolara yönelik büyük ölçekli bir istemin oluşması, buna yanıt veren sanatsal üretimin başlamasına yol açmıştı. Günümüze geldiğimizde ise; gemi gözlemcilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte dünyanın her yerinde karşılaşılabilecek olan gemi imgeler artık teknolojinin getirdiği güçlü bir bir görsellik kazandığı gibi, deniz taşıtlarının teknik özelliklerini de paylaşan bir içeriğe kavuşmuş oldu.

“Gemi Portreleri” başlıklı sergi, de tam da bu bağlamda, teknolojik gelişmelerin ve toplumsal değişimin eliyle gemi portrelerinin nasıl bir gelişimin, dönüşümün gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

18. yy’a ait çeşitli kapsamdaki kayıtların gösterildiği kısa bir tanıtımla başlayan sergi, izleyicileri bu portrelerin yapım yöntemlerinin ve kullanılan tekniklerin nasıl değiştiğini gösteren kronolojik bir yolculuğa çıkarıyor.

@museumaritim

@museumaritim

@museumaritim

“Gemi Portreleri – 19. Yüzyıldan Bugünkü Gemi Gözlemcilerine” başlıklı sergi, 17.11.2024 tarihine kadar Barselona Deniz Müzesi’nde görülebilecek

(Kaynak: mmb.cat)

-->