Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Barselona Deniz Müzesi’ndeki “Akçalamanın Sanatı” Adlı Küçük Sergi, Denizcilik İşkolunda Kullanılan Tarihi Faturalara Yer Veriyor

7472Barselona Deniz Müzesi’ndeki “Akçalamanın Sanatı” Adlı Küçük Sergi, Denizcilik İşkolunda Kullanılan Tarihi Faturalara Yer Veriyor

Barselona Deniz Müzesi’nde düzenlenen “Akçalamanın Sanatı” (Art of Finance) adlı sergi, denizcilik iş kolunda kullanılan tarihi nitelik taşıyan faturaları gözler önüne seriyor.

Barselona Deniz Müzesi arşivi tarafından günümüze kadar korunan; güzelduyusal (estetik) ve benzersiz güzellikteki denizcilik işkolunda kullanılan tarihi faturalar, “Akçalamanın Sanatı” başlıklı bir sergi ile izleyicilerin ilgisine sunuluyor.

Drops From Archive

1.

Belirli aralıklarla güncellenecek olan bu sergi, özellikle denizcilik tarihine ilgi duyanlar açısından önemli bir kaynak niteliğine sahip.

Art Of Finance 1

Etkinlik, küçük ölçekli sergilere yer vermeyi amaçlayan “Arşivden Damlalar” adını taşıyan bir çerçeve programının parçası olarak düzenleniyor. Kamuoyu tarafından pek bilinmeyen parçalara yer veren sergi, Barselona Deniz Müzesi’nin arşivinden popüler gelenekle, yelken tarihiyle ya da olağandışı bir olay veya olayla bağlantılı bir değeri veya ilgisi olan belgeleri içeriyor.

“Akçalamanın Sanatı”, 25. 11. 2020 tarihine kadar Barselona Deniz Müzesi’nde…

 

(Kaynak: mmb.cat)