Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Barselona Deniz Müzesi, “Prestige” Petrol Gemisi Faciasının 20. Yıl Dönümünü, “Prestige: Bir Felaketin Tarihi” Başlıklı Sergiyle Anıyor.

17002Barselona Deniz Müzesi, “Prestige” Petrol Gemisi Faciasının 20. Yıl Dönümünü, “Prestige: Bir Felaketin Tarihi” Başlıklı  Sergiyle Anıyor.

Barselona Deniz Müzesi, üstünden 20 yıl geçmesine karşın, etkileri hala tartışılan “Prestige” petrol tankeri faciasını “Prestige: Bir Felaketin Tarihi” başlıklı belgesel nitelikli bir sergiyle anıyor.

İklim değişikliğinin ve yoğun insan etkinliklerinin olumsuz etkilerinin oluşturduğu baskı yüzünden okyanusların ve denizlerin doğasının giderek kırılgan bir hale geldiği günümüzde; düzenlenen bu sergi, sahip olduğu bu önemli anlamıyla ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

13 Kasım 2022 tarihinde, 77.000 ton yakıt taşıyan Bahama bandıralı “Prestige” adlı ham petrol tankeri, Finisterre kıyılarının 28 mil (51.8 km) açığında, sert hava koşulları içinde seyir yaparken, bordaya çarpan dalgalar, sancak tarafında varolan sac çatlağında büyük bir yarık açılmasına neden oldu. Sonraki günlerde, dinmek bilmeyen fırtına, bu yarığın daha da büyümesini sağladı. Geminin kurtarılmasının tek çaresinin sığınma limanı olduğunu onay vermeyen İspanyol yetkililer, geminin ülkenin ekonomik bölgesine girmesine izin vermeyince altı gün boyunca Atlantik’in ağır hava koşullarında beklemek zorunda kalan tanker, 19 Kasım 2002’de ortadan ikiye ayrıldı.  Taşıdığı ham petrol denize akarak, geniş bir alana yayıldı ve kıyıya kadar ulaştı ve İspanya tarihinde o güne kadar hiç karşılaşılmayan büyük bir çevre yıkımına neden oldu.

Bu kazayı izleyen günlerde, yaklaşık olarak 300.000 kişi yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı gibi aynı zamanda İspanya’da benzeri görülmemiş büyük ölçekli bir gönüllülük hareketini ortaya çıkardı.

Çok sayıda görsele ve belgeye yer verilen sergiyle, yaşanan felaketin analizi yapılarak, gelecekte doğa yıkımlarına yol açan benzer yanlışların yinelenmemesi için toplumsal belleği taze tutma ve farkındalık oluşturma amacını taşıyor.

facebook.com/MuseuMaritimdeBarcelona

facebook.com/MuseuMaritimdeBarcelona

facebook.com/MuseuMaritimdeBarcelona

.

facebook.com/MuseuMaritimdeBarcelona

“Prestige: Bir Felaketin Tarihi” başlıklı sergi, 18. 06. 2023 tarihine dek Barselona Deniz Müzesi’nde görülebilecek.

(Kaynaklar: mmb.cat, denizhaber.com)

-->