Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Ali Mahmut Demirel’in “Ada” Adlı Sergisinden Bir Video: “İskele”

5310Ali Mahmut Demirel’in “Ada” Adlı Sergisinden Bir Video: “İskele”

Arter, Ali Mahmut Demirel’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi “Ada”, “Post Apokaliptik Ütopyalar” dizisini sanat izleyicilerinin karşısına çıkarıyor. Dört videonun yer aldığı sergide “İskele” adlı video özellikle dikkat çekici.

Demirel’in erken dönem video çalışmalarından bir olan “Hortum” ve son dönem yapıtlarından “İskele”, “Kuyu” ve “Fabrika” bu sergide bir arada sunuluyor. Sergideki 4 dört video da su ile ilişkili. Zamansızlığı betimleyen bu öğe türlü biçimlerle bu farklı mekanlarda ve içerikler ile çekilmiş videolar arasında bağ kurulmasını sağlıyor.

Sanatçı, kıyamet sonrası yaşamı anlatan tüm filmlerde olduğunun aksine bu defa hiç bir insanın yaşamda kalmadığı bir post apokaliptik ütopya kurguluyor. Dünyanın çeşitli yerlerindeki mimari yapıları “hizmet etmek üzere tasarlandıkları insanların yokluğunda yapılar nasıl bir yaşam sürdürürler?” sorusunu akılda tutarak sorguluyor.

Sergide, Hollanda’da 1959 yılında etkinlik göstermeye başlamış; bir eğlence ve dinlenme yerleşkesi olarak işlev görmüş  Şeveningen (Scheveningen) İskele’sinde çekilmiş olan İskele (The Pier) adlı video özellikle dikkat çekici. Video, sislerin arasından yavaşca beliren denizle başlayıp gün batımında sahile vuran koyu bir renk almış dalgalar ile sona eriyor.

Videolara konu olan terk edilmiş fabrika, kubbesi yıkılmış su sarnıcı, kolonları paslanmış olan; sanatçı tarafından mimari ütopyalar olan tanımlanan söz konusu bu yapılar, kendi içlerinde barışçıl ve dengeli bir yaşantı sürdürüyorlar. İçlerinde yaşayan canlılarla etkileşime giren canlılar yeni anlamlar kazanabilecek potansiyel varlıklara dönüşüyor.

Kuratörlüğünü Başak Doğa Temür’ün üstlendiği sergi, 15.07.2018 tarihinde kadar Arter’de görülebilir.

(Kaynak: arter.org.tr, Görsel: AllEvents.in)

-->