Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Pasifik Okyanusu’ndaki Kayıp Bir Kıtanın Zihinsel ve Görsel Aranışı: “Muthoscapes”

3317Pasifik Okyanusu’ndaki Kayıp Bir Kıtanın Zihinsel ve Görsel Aranışı: “Muthoscapes”

Aslı Çavuşoğlu’nun “Muthoscapes” adlı eseri, 11 Haziran – 18 Eylül 2016 tarihlerinde düzenlenen Manifesta – The European Biennial of Contemporary Art’ta yer almıştı.

Çavuşoğlu, Mu kıtasını, kayıp bir kıta olarak görmek yerine; yitik bir kıta olarak yeniden gündeme taşıyor. Coğrafyada izlerini aradığı Mu ile genlerimizde kayıtlı arkaik insanı ve ona ait merakı uyandırdığı gibi ve modern çağın insanının düş gücünü harekete geçiriyor.

Çalışma ile ilgili olarak SAHA’nın sitesinde yer alan açıklama “Muthoscapes” in altyapısını ve üretim sürecini anlatıyor:

“Antik Yunanlılar için, muthos “efsane” (myth) dışında bir şeyi ifade ediyordu. Muthos, dünya ve insanoğlunun gerçek kökenini ortaya çıkaran bir hikâyeyi tanımlıyordu. Atlantis’e benzer hikâyesi olan Mu, – bazıları tarafından Pasifik Okyanusu’nda uzun zaman önce varolduğu düşünülen kayıp bir kıta – 20. yüzyılın başından bu yana, ütopik düşleri, kayıp zeminleri ve ağıtsal cazibeyi temsil etti. Herhangi bir özlemle hayal edilen veya hatırlanan mekân, zaman ya da durum “Mu” olarak atfedilebilir. Aslı Çavuşoğlu’nun projesi, İsviçre manzara resimlerindeki bu ütopyayı arar.

Antikacılar ve bit pazarlarından toplanan bu manzara resimleri incelenerek röntgenleri çekildi. Çavuşoğlu’nun rehberliğinde, Evren Kıvançer ressamın orjinal fırça darbelerine bağlı kalarak yeşil pas (patina) ve vernik katmanlarını silmek için restorasyon teknikleri kullanarak yüzeyin altındakini ortaya çıkarıyor. Çavuşoğlu, bu çalışmasında, sanat eserinin özgün durumu ile insanoğlunun kökenleri arasındaki bağlantıları kuruyor. “

mu

mu3

(Kaynaklar: saha.org.tr, aslicavusoglu.info)

-->