Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Deniz Feneri İşçilerinin Yaşamlarını Ele Alan “Portekiz Deniz Feneri Aileleri” Başlıklı Resim Sergisi Portekiz Deniz Müzesi’nde Açılıyor.

18170Deniz Feneri İşçilerinin Yaşamlarını Ele Alan  “Portekiz Deniz Feneri Aileleri” Başlıklı Resim Sergisi Portekiz Deniz Müzesi’nde Açılıyor.

Stella Maris Vallejo’nun “Portekiz Deniz Feneri Aileleri” başlıklı belgesel nitelikli resim sergisi, Portekiz Deniz Müzesi’nde açılıyor.

Portekiz Ulusal Deniz Kurumu’nun bünyesindeki ‘Deniz Fenerleri Müdürlüğü’nün geniş arşivinden yararlanılarak oluşturulan fotoğraf seçkisi üzerinde temellenen sergi, deniz feneri işçilerinin geçmiş yaşamlarının ve bugününün görünümünü ortaya koyarken, 40 yıldan daha uzun bir tarihsel süreç içinde özellikle deniz feneri ailelerinin günümüze kadar geçirdiği dönüşüme odaklanıyor.

Sergi, tablolar aracılığıyla, Portekiz’deki deniz feneri ailelerinin tarihlerini aktarmayı ve deniz fenerlerinin, hem geçmişte, hem günümüzde ve de Portekiz’in geleceğinde üstlenecekleri görevleri her zamankinden daha görünür hale getirmeyi, tanıtmayı ve anımsatmayı önceliyor.

Böylece bu çalışan sınıfın, boş zaman etkinlikleri, uğraşları (hobi vbg.) ancak özellikle aile yaşamları bakımından ele alan tablolar, Portekiz deniz feneri ailelerine yönelik tarihsel anlatımın daha da ayrıntılara inilerek ele alınmasına olanak veriyor.

6 Mayıs 2023 tarihinde açılacak olan sergi, 10 Eylül 2023’e kadar görülebilecek.

(Kaynak: ccm.marinha.pt)

-->