Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Snøhetta Tasarım Ofisi, Arendal Kentinde Bulunan Liman Hamamı Yerleşkesini Yeni Bir Anlayışla Ele Alarak Yeniden Tasarladı

13030Snøhetta Tasarım Ofisi, Arendal Kentinde Bulunan Liman Hamamı Yerleşkesini Yeni Bir Anlayışla Ele Alarak Yeniden Tasarladı

Norveç-Arendal kentinin 2023 yılındaki kuruluşunun 300. yılı için Snohetta tasarım ofisi tarafından, buradaki tarihi Knubben liman hamamı için yeni bir proje önerisi geliştirildi.

2024 yılında kadar uygulama aşamasının sonuçlandırılması ön görülen mimari tasarım, 1937 yılından günümüze kadar Norveç mimarlık tarihindeki işlevselcilik akımının açık bir örneği olarak değerlendirilen orjinal yapının, çağdaş bir anlayışla yeniden yorumlanması olarak görülüyor.

Mimar Ketil Ugland tarafından tasarlanan ve ‘Arendal Yüzme Kulübü’ olarak kullanılan yapı, 1947 yılında kapanmadan önce yüzme eğitimlerinin yanısıra atlama yarışmaları gibi etkinliklerin düzenlendiği, çeşitli su sporu dallarına yer veren bir merkez olarak kullanılmaktaydı. Yapı esas olarak yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki atlama kulesi ile bağlantılı, içinde; çocuklar için bir havuzdan, soyunma odalarından ve bir kiosktan oluşuyordu. Tesis ilerleyen yıllarda caz kulübü olarak değerlendirilmiş ve atlama kulesi 1980 yılında yıkılmıştır.

1.

Norveç kıyılarının karakteristik görünümü olan küçük boyutlu adacıklardan ve kayalıklardan esinlenen Snohetta’nın geliştirdiği yeni öneride 8000 metre kare alana yayılan yerleşke, buradaki kayaların topografyasının üç boyutlu olarak katmanlar halinde modellenmesini temel alarak, biçimleniyor.

2.

Snohetta’nın önerisin ortaya çıkmasından önce burada gerçekleştirilecek restorasyon çalışmasının, sınırlı bir çerçevede yalnızca Knubben liman hamamının gerçek haline bağlı kalınarak yapılması düşünülüyordu. Ancak sonradan buradaki yapının su ile bağlantılı spor etkinliklerin ötesinde, çağdaş bir yaklaşımla ele alınarak çoklu yönlü kullanıma olanak verecek biçimde yeniden değerlendirilmesi düşüncesi belirgin duruma geldi. Böylece üzerinde bulunduğu adanın olanaklarını aşarak ve genişleyerek, çelik kolonlar üzerinde yükselen projede; yıkılan eski kulenin yerine yeniden yapılan dalış kulesi gibi önemli bölümler korunurken; amfitiyatro ile konserler için bir açık hava sahnesine, restoran için kapalı alanlara yer verildi.

3.

.

4.

Snøhetta’nın yeni Knubben yerleşkesi için geliştirdiği proje, çağdaş mimarlığın geçmişe yönelik olarak verdiği bir yanıt olarak görülürken; öte yandan da Arendal kentini ulusal ve uluslararası düzeyde adının duyulmasını sağlayacak ve burayı bir çekim noktasına dönüştürecek bir adım olarak da niteleniyor.

(Kaynak: designboom.com, arch2o.com, snohetta.com)

-->