Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Halsskov Su Sporları Merkezi

4922Halsskov Su Sporları Merkezi

Danimarkalı mimarlık firması Sweco tarafından tasarlanan, Danimarka-Halsskov’daki atlama kulesi dikkat çekici bir röper noktası oluşturuyor. Yapı, eski feribot limanın yeniden işlevlendirilerek su sporları için kullanılması ve kullanıcıların denize kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla planlanmış.

Su sporları merkezi yerleşkesi içindeki kule, yüksekten denize atlamayı sevenler için atlama 4m, 8m ve 11 metrelik 3 farklı yükseklik sağlıyor. Sahip olduğu belirgin sarı renk ise yapının, İsveç ve Danimarka’yı birbirine bağlayan Great Belt köprüsünden görülmesini sağlıyor.

Yapı, birbirinin üzerine belirli bir açı ile konulmuş üç adet konteynır’dan oluşuyor. Böyle bir açının kullanılmasının nedeni bulunduğu konum nedeniyle tek düze bir kütle olmasından kaçınılmak istenmesi. Böylece kütleler arasında yaratılacak olan dinamizm, doku ve gölge gibi etkenlerden yapının cephesinde yaratacağı görsel etkilerden yararlanılmak istenmesi.

Yapı, güzel bir geri dönüşüm örneği.  Kullanılan ahşap gereçlerin bazıları önceki iskele yapısından kurtarılarak yeniden kullanılmış.

Özellikle sahile biraz daha geride konumlandırılan yardımcı hizmet binalarında kullanılan ahşaplar ise sürdürülebilir ormancılıktan sağlanmış ve  ısıl işlemden geçirilerek, açık havanın sağlayacağı olumsuz koşullara dayanması ve sonradan gerekli olabilecek bakım sürecini azalmak amaçlanmış.

(Kaynak: designboom.com)

-->