Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Bjarke Ingels Group (BIG) Mimarlık Ofisi, Güney Kore’deki Liman Kenti Busan İçin Tasarladığı Yüzen Kentin Son Görünümünü Basınla Paylaştı.

15302Bjarke Ingels Group (BIG) Mimarlık Ofisi, Güney Kore’deki Liman Kenti Busan İçin Tasarladığı Yüzen Kentin Son Görünümünü Basınla Paylaştı.

Bjarke Ingels Group (BIG), Güney Kore-Busan’ın açıklarında gerçekleştirilecek OCEANIX projesine ait yeni ayrıntıları yayınladı.

Dünyanın en büyük sürdürülebilir yüzen kenti olarak gösterilen proje, Samsung firmasının sahip olduğu mimarlık ofisi SAMOO ile birlikte tasarlanırken, yapımı OCEANIX ve Birleşmiş Milletler – Habitat programı tarafından gerçekleştirilecek.

Bu projede olduğu üzere, yüzen kentlerin, iklim değişikliğinin sonucu olarak ortaya çıkan ve özellikle kıyı bölgelerde ve adalarda yaşayan topluklar açısından varoluşsal bir tehlike arzeden deniz seviyesindeki yükselmenin üstesinden gelebilmekte bir anahtar bir rol üstlenebileceği öngörülüyor.

Yaklaşık olarak 3.4 milyon kişinin yaşadığı tehlike altındaki bir liman bölgesi olarak, Busan kenti de, bu endişelerden yola çıkarak; Bjarke Ingels Group’la kurduğu işbirliğiyle, bölgenin değişen iklim koşullarına uyum sağlamak için ortak bir çalışma başlattı.

Bjarke Ingels Group – BIG, Busan’daki kendi OCEANIX kentini, birbiriyle bağlantılı olacak biçimde yüzer kümeler olarak planlıyor. Köprülerden oluşan bir ağ ile bağlanacak olan bu yüzer platformların herbiri kendisi içinde yaşam alanlarını, araştırma binalarını ve konutlarını içeren özel bir programa sahip. Ortaya çıkan tasarım önerisi, toplamda 6.3 hektarlık bir alanı kaplıyor ve 12.000 kişinin barınmasına olanak sağlıyorken; kent, çevreye doğru kolayca yayılabilecek ve kuramsal olarak, 100.000 kadar kullanıcıyı barındırabilecek biçimde tasarlanıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=2Mp76JCmpc0

Doğal felaketlerin yıkıcı etkilerine karşı mimarlık ofisi tarafından kıyıdan açıkta tasarlanan bu yüzer mimari, kendi beslenme kaynaklarını, enerjisini ve taze içme suyunu üretebilecek biçimde planlanıyor. Böylece; sıfır atık ve döngüsel dizgenin, kapalı devre su dizgesinin, seralarda yiyecek üretiminin, net sıfır enerjinin yerleşkeye uyarlanmasıyla ve kıyısal doğal çevrenin canlandırılmasıyla kısmen başarılmış olacak.

BIG tarafından yapılan açıklamada; yerleşkedeki dizgenin yürütülmesi için gereksinim duyulan enerjinin tümünün, yapıların çatlarına ve yüzer biçimde çevreye konumlandırılan güneş panelleri aracılığıyla, yerinde üretileceği belirtiliyor.

oceanixcity.com

oceanixcity.com

oceanixcity.com

(Kaynak: designboom.com, oceanixcity.com)

-->