Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Türk Toplumunun Denizcileşmesini Hedefleyen M. Özdiş’in ve C. Gürdeniz’in Öncülüğünde “Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı” Kuruldu.

13706Türk Toplumunun Denizcileşmesini Hedefleyen M. Özdiş’in ve C. Gürdeniz’in Öncülüğünde “Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı” Kuruldu.

Türk toplumunda denizciliğin yaygınlaşmasını hedefleyen Emekli Büyükelçi Müfit Özdiş’in ve Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in öncülüğünde, “Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı” kuruldu.

30 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kurulan Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı, aralarında Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel’in ve Eski AYM Başkanı Yekta Güngör Özden’in da bulunduğu ilk Mütevelli Heyet toplantısı, 18 Kasım 2021 tarihinde Heybeliada’daki, Müfit Özdeş’in bağışladığı tarihi binada gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararla, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Vakıfın gelecek öngörüsünü biçimlendiren ana ilkeye ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Varacağımız liman, denizle buluşmuş, Mavi Uygarlık cephesine geçmiş Atatürk’ün aklındaki Türkiye’dir.” ifadeleri kullanıldı.

Beş Ana Hedef

Gürdeniz, Vakfın kuruluşu ile gerçekleştirilmek istenen beş ana hedefi şu başlıklar altında sıraladı: “Denizciliği Atatürk’ün hedeflediği milli ülkü haline getirmek, Türk denizcilik tarihinde kurulan üçüncü sivil denizcilik vakfı olarak denizciliği tanıtmak ve yaygınlaştırmak, Türkiye’nin halkı ve devleti ile denizcileşmesini hedefleyen Mavi Vatanı, sembol, kavram ve doktrin olarak geliştirmek ve millete mal etmek, deniz ve denizcilik kültürünü korumak, kurumsallaştırmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, devletin ve halkın denize uzak duruşunu ortadan kaldıracak tedbirler alarak toplumun genel kesiminde deniz farkındalığı yaratmak.”

İlki 1909-1919; ikincisi 1965-1987 yılları arasında kurulan ve önemli faaliyetlerde bulunan donanma vakıflarının kapanmasının ardından, 1987’den sonra bu görevi yerine getirecek hiçbir kamu veya özel kurum veya kuruluşun olmaması, Vakfın önemini daha da öne çıkarıyor.

veryansintv.com

Bir Düşünce Kuruluşu: Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı Denizcilik Forumu – MAVİFORUM

Vakıf, MAVİFORUM adlı bir düşünce kuruluşunu da yaşama geçiriyor. Bu organ, düzenleyeceği akademik etkinlikler, yayınlayacağı belgeler, kitaplar, tanıtıcı film ve videolarla halkın denizci bilincinin gelişmesine katkı sağlayacak.

Denizcileşme Merkezi

Hamit Naci Mavi Vatan Vakfının en büyük amacının, Türk çocuklarının ve gençlerinin denizcileşmesine katkı sağlayacak, “Denizcileşme Merkezleri”nin kurulması olduğu belirtiliyor.

Yapılan açıklamada; Türkiye’de ilk kez yaşama geçirilecek bu merkezlerin başlıca amaçları arasından; maddi durumu iyi olmayan tüm vatandaşlara, temel seviyede yüzme, kürek, yelken ve denizcilik kültürü eğitimlerini vermek bulunuyor.

Vakıf, başta tarihi ve kültürel önem ve değere sahip tekneler olmak üzere deniz kültürüne ait varlıkların belirlenmesi, korunması ve sergilenmesine öncülük edecek. Vakıf bu tip klasik tekneleri ve deniz kültür varlıklarını himayesine alarak gelecek kuşaklara aktarılması görevini yürütecek.

Mavi Vatan Vakfı’nın Logosu

Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı tarafından kullanılması benimsenen logoda bulunan kırmızı filama, yarımada coğrafyasında ana vatanı, etrafındaki mavi şerit mavi vatanı simgelerken; çıpa, denizcileşmeyi; camadan bağı, işbirliği ve dayanışmayı; üç yıldız, bu amaçla kurulan Türk denizcilik tarihindeki üçüncü vakıf olduğunu anlatıyor.

veryansintv.com

Kısaca Hamit Naci

1877 Bahriye Mektebi’nden mezun olan Hamit Naci, Türk tarihinin ilk sivil denizcilik okulu olan “Milli Deniz Ticareti Kaptan ve Çarkçı Mektebi”ni (İTÜ Denizcilik Fakültesi’ni) 1909 yılında kuran deniz subayıdır. Damadı Lütfi Müfit Özdeş, Atatürk’le Harbiye’de aynı sınıfta öğrenci olmuş ve Kuvayı Milliye’de silah arkadaşlığı yapmıştır. Sonraki yıllarda milletvekili olarak TBMM’de görev alan Özdeş, aynı zamanda Vakfın Kurucusu E. Büyükelçi Müfit Özdeş’in büyük babasıdır.

(Kaynaklar: veryansintv.com, cumhuriyet.com.tr)

-->