Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Sultan Abdülaziz’in 1868 Yılında Kasımpaşa’da yaptırdığı Divanhane (Bahriye Bakanlığı) Karakol Binası, Yol Genişletme Amacıyla Yıktırılıyor

10173Sultan Abdülaziz’in 1868 Yılında Kasımpaşa’da yaptırdığı Divanhane (Bahriye Bakanlığı) Karakol Binası, Yol Genişletme Amacıyla Yıktırılıyor

Koruma Kurulu’nun 2015’de aldığı kararla Sultan Abdülaziz’in 1868 yılında Kasımpaşa’da yaptırdığı tarihi Divanhane (Bahriye Bakanlığı) Karakol Binası‘nın yıkımına karar verilmişti. 28 Ocak 2020 günü öğleden sonra “Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı” denetimindeki yol genişletme projesi kapsamında yıktırılmaya başlandı. Ancak, yapılan ihbarların ardından İBB’nin belirleme çalışmaları ve hazırlanan tutanaklarla yıkım durduruldu.

Yıkım, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 08 Şubat 2019 tarih ve 7132 numaralı kararı gereğince yerine getirildi. Alınan karara göre tarihi yapı, başka bir yerde aslına uygun biçimde yeniden inşa edilecekti. Konuyla ilgili olarak; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Divanhane Kapısı Karakolu‘nun kurul onayı ile yoldan daha geride bir noktada benzerinin yeniden yapılmasının İstanbul‘un tarihi kimliği için büyük yanlış olduğunu belirterek; Osmanlı‘ya, İstanbul‘a, atalara saygı için yapıya yönelik koruma kurulunun aldığın kararın iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

1.

2.

Yapı, 11 Nisan 2007 tarihinde 2. grup Taşınmaz Kültür Varlığı olarak kabul edilmişti. Söz konusu binanın 02 Mayıs 2007 tarihinde yerinde restorasyon ve restitüsyon projelerinin onaylanmasına karşın; 26 Mart 2015 tarihinde özel sektöre devredilen “Haliçport Projesi”nden sonra yapılacak yol genişletme çalışması nedeniyle yerinden taşınmasına ve yoldan daha geride yeniden yapılmasına (rekonstrüksiyonuna) karar verildi. Yoğun kamuoyu baskısı altında yıkıma, ancak altı yıl sonra, 28 Ocak 2020 tarihinde başlandı.

3.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) KUDEB, gelen ihbarlar üzerine harekete geçerek Kasımpaşa‘da bulunan Divanhane Binası‘nın yıkımında incelemede bulundu. İstanbul‘un kültürel mirasları arasında bulunan eserde denetleme yapan ekipler, çalışmayla ilgili tutanak tuttu. Gelişme üzerine çalışmaya son verilirken İBB‘nin Koruma Kurulu kararının iptali edilmesi için başvuruda bulunacağı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yapılan çalışmaya sosyal medya hesabından tepki göstererek Galata Kulesi’nde yapılan hiltili çalışmaya atıf yaptı. Polat, “İstanbul tarihinin kaderi hilti mi? Galata Kulesi’nden sonra Sultan Abdülaziz Han’ın yaptırdığı Divanhane Kapısı Karakolu’nun da hiltilerle yıkılması ve kurul onayı ile daha geride taklidinin yapılması İstanbul’un tarihi kimliği için büyük yanlış. Divanhane Ön Karakol Binası eşsiz bir mimari tarihi değerdir. Yol genişletmeye kurban edilip taklidinin yapılması çok yanlış bir uygulamadır. Şantiye acilen durdurulmalı, bina kurtarılmalı, Osmanlı’ya, İstanbul’a, ecdada saygı için koruma kurulları kararı iptal edilmeli” dedi.

(Kaynaklar: sozcu.com.tr, arkeolojikhaber.com, ibb.istanbul, görseller: arkeolojikhaber.com)

-->