Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İstanköy Adasındaki Türk-Osmanlı Vakıf Mallarının Satılmaması İçin Bir Çağrı Metni Yayınladı.

14229Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İstanköy Adasındaki Türk-Osmanlı Vakıf Mallarının Satılmaması İçin Bir Çağrı Metni Yayınladı.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yayınladığı açıklamada, İstanköy adasında bulunan Türk-Müslüman Vakıflarına ait kültürel yapıtların satılmasına karşı İstanköy Vakıf Başkanını göreve çağırdı.

Dernek Yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı’nın İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu Başkanı Elvan Kocaoğlan’a yönelik olarak dernek adına yaptığı açıklamada, İstanköy Vakıf mallarının dernekten yapılan tüm çağrılara karşın; Kocaoğlan tarafından farklı gerekçelerle hala satılmaya çalışılmasını üzüntüyle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, adada yer alan mimari yapıların, adanın geçmiş tarihinin, ayrıca çok kültürlülüğün ve birlikte yaşamanın da simgesi olduğu belirtilerek; Vakfın sahip olduğu Osmanlı Türk eserlerinin, aynı zamanda Yunanistan’ın kültür eserleri olduğu anımsatılıyor. Yıllarca bakımsızlıktan ve ihmalkarlıktan dolayı kaderlerine terk edilmiş olan eserlerin bakımını ve restorasyonunu gerçekleştirmenin, birinci derecede Yunan Devleti’nin görevinin olduğunu altı çizilen metinde Yunanistan’ın da imzacısı olduğu Avrupa Birliği Kültürel Miras Yönergeleri’nin bunu emrettiği vurgulanıyor.

Türkiye’nin Rumlara ait dini yapıları, tamamen kendi hazinesinden sağladığı para ile yıllardan beri onardığı anımsatılan metinde, “Vakıf olarak, Yunanistan’da başka bir örneği olmayan cömertliği ve hayırseverliği göstermiş bulunuyorsunuz. Sürekli olarak kiliseye, okullara, yaz yangınlarından yardım gören tüm ailelere yardımlarda bulunuyorsunuz. Devletine ve toplumuna karşı bu kadar cömert olmuş olan Vakfın adadaki Müslümanların ibadet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devletinden her türlü yardımı istemek de görevi ve hakkı olmalıdır. Depremde zarar görmüş olan ata yadigarı camilerimiz hala ibadete kapalı olarak bekletilmekte ve çürümeye terkedilmektedir. ” sözcüklerine yer verilerek; bu yapıların Yunan resmi makamları tamir edilmeyecek ise, Türk Devleti’nin ücretsiz olarak her türlü onarımı gerçekleştirmeye hazır olduğunu açıkladığı belirtilerek, “İstanköy Vakıf mallarının satılmaması, devredilmemesi konularında kararlı bir şekilde mücadele etmenizi bekliyoruz” temennisi ile; çağrıda bulunuluyor.

Açıklamanın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

(Kaynak: rodosistankoyturkleri.org.tr)