Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Katip Çelebi’nin Piri Reis’in “Kitab-ı Bahriye”sini Örnek Alarak Hazırladığı “Müntehab-ı Bahriyye”nin Tıpkıbasımı Yapıldı

8004Katip Çelebi’nin Piri Reis’in “Kitab-ı Bahriye”sini Örnek Alarak Hazırladığı “Müntehab-ı Bahriyye”nin Tıpkıbasımı Yapıldı

Katib Çelebi tarafından Piri Reis’in “Kitab-ı Bahriyye” isimli eseri esas alınarak 1645-1646 tarihinde  kaleme alınan “Müntehab-ı Bahriyye”nin tıpkıbasımı Prof. Dr. Fikret Sarıcaoğlu tarafından hazırlandı.

Kitap hazırlandığı dönem göz önünde bulundurulduğunda; denizciler için yaşamsal önemde coğrafi bilgiler içeriyordu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Sarıcaoğlu, 17’nci yüzyılda Katib Çelebi‘nin  hazırladığı bu yapıtın Osmanlı tarihi coğrafyası için önemli bir kaynak niteliği taşıdığını söyledi.

Kitab-ı Bahriyye“de hem tarih hem de denizciler için yaşamsal önem taşıyan coğrafi bilgilerin yer aldığını aktaran Sarıcaoğlu, “Eserde mesela gemiciler için ne lazım? Şu kayalık nerede? Gemi nerede durur, nereden kalkar? O bölgenin insanları nasıldır, kalesi-burcu var mıdır? gibi soruların cevapları yer alıyor. Kılavuz bir kitap mahiyetindedir. Katib Çelebi ise Piri Reis’i örnek alarak 17’nci yüzyılda hazırladığı ‘Müntehab-ı Bahriyye’ eserinde bu bilgileri kısaltmış ve derlemiştir.” dedi.

Katib Çelebi’nin Avrupa dillerine çevrilen “Cihannüma” ve “Keşfü’ẓ-ẓunun an esami’l-kütüb ve’l-fünun” gibi yapılarının bulunduğunu belirten Sarıcaoğlu, Hristiyan aleminin Doğu dünyasına girip bir şeyler öğrenemedikleri bir dönemde yazılan “Müntehab-ı Bahriyye“nin, Akdeniz ve Ege’nin tarihi coğrafyası için önemli bir kaynak yapıt olduğunu vurguladı.

Kitab-ı Bahriyye‘yi model alan Katib Çelebi’nin yeni haritalar çizdiğine ve mümkün mertebe bilgi ilavesi yaparak kitabı güncellemeye çalıştığı bu yapıtta, 93 harita, iki cetvel, coğrafi tanımlamalar ve yer adlarının aktarılışı gibi konular yer alıyor.

 

(Kaynak: aa.com.tr)

 

-->