Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Deniz Taşımacılığının Katalonya’nın Gelişimine Olan Katkısını Anlatan “Denizin Ötesindeki Katalonya “Sergisi Barselona Deniz Müzesi’nde

7314Deniz Taşımacılığının Katalonya’nın Gelişimine Olan Katkısını Anlatan “Denizin Ötesindeki Katalonya “Sergisi Barselona Deniz Müzesi’nde

Barselona Deniz Müzesi’ndeki “Denizin Ötesindeki Katalonya – Katalan Deniz Taşımacılığının 300 Yılı (18. yy – 20. yy)” sergisi, Katalan deniz taşımacılığının Katalan ekonomisine ve gelişimine yaptığı katkıyı yazılı ve görsel belgelerle gözler önüne seriyor.

18. yüzyılın başlarında doğal kaynakları bakımından yoksul ve az nüfusu olan bir ülkenin 19. yüzyılda nasıl endüstriyel bir güce dönüştüğünü ve bunun Amerika ile yapılan denizyolu tecimine katkı sağladığını anlatan sergi, İspanya’daki Veraset Savaşları nedeniyle yönetsel kurumların tamamen çöktüğü, savaş nedeniyle yıkıma uğramış ve yoksullaşmış 18. yüzyılın başlarındaki Katalonya’nın genel görünümü ile başlıyor.

Sergi, ayrıca 19. yüzyıldaki tecimin ve gemi yapımının Katalonya’nın büyük dönüşümündeki ve modernleşmesindeki katkısını anlatırken aynı zamanda; bu gelişmelerin toplumun deniz ile olan ilişkisini nasıl değiştirdiğini de irdeliyor.

İki kuşağın geçtiği bir süre içinde Katalonya,  durgunluk döneminden sıyrılarak, ileriye doğru bir atılım gerçekleştirmesine olanak veren bir demografik ve ekonomik büyüme yaşamıştı.

Avrupa ekonomik tarih yazımının öncüsü olarak görülen tarihçi Antoni de Capmany çalışmalarında Katalonya’nın yelkencilik, tecim ve endüstri ile derin kökleri olan bir ülke olduğunu ve bu girişimci eğilimi; gelişime ve ülkedeki varsıllık üretim döngüsüne her seferinde yeniden önayak olduğunu gösteriyor.

Ülkenin bu açık denizcilik geçmişi daha da değerli bir varlık durumuna gelecek; ilerleme bir kez daha yine deniz aracılığıyla gerçekleşecekti.

Deniz Müzesinin koleksiyonuna ait önemli sembolik yapıtların arasında bulunduğu sergide; 19. yüzyıldan “Nouvelle description de la Fameuse Ville de Barcelone cappitalle de la province de Catalogne” adlı yapıtın tablosu,  18. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen Mataró fırkateynine ait bir model, 19. yüzyılın ikici yarısına tarihlenen Barselona fırkateynine ait bir  model, 18. yüzyıldan mal taşımak için kullanılan bir dolap, 19. yüzyılın ikinci yarısından tecim fırkateyni Diputación‘un bir modeli, deniz müzesinin işliğinde 1960 yılında yapılmış Ictíneo II‘nin modeli, 1929 tarihli depolu yüzer rıhtım ait bir model, A. Cassal tarafından 1912’de yapılmış, “Barselona Limanı Aziz Bertran İskelesi” tablosu,   Jean et Marie Illagut yelkenlisinin ve  Infanta Isabel de Borbón posta vapurunun bir modeli (1913) yer alıyor.

“Denizin Ötesindeki Kataloya – Katalan Deniz Taşımacılığının 300 Yılı (18. yy – 20. yy)” sergisi, 31.12.2029 tarihine kadar Barselona Deniz Müzesi‘nde olacak.

 

(Kaynak: mmb.cat)

 

-->