Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Britanya Kolombiyası Deniz Müzesi’nde Açılan “Kıyılarımızı Korumak” Sergisi Deniz Fenerlerinin İşlevlerindeki Dönüşümü Belgeliyor.

7141Britanya Kolombiyası Deniz Müzesi’nde Açılan “Kıyılarımızı Korumak” Sergisi Deniz Fenerlerinin İşlevlerindeki Dönüşümü Belgeliyor.

Batı Kanada’da bulunan Britanya Kolombiyası Deniz Müzesi‘nde açılan “Kıyılarımızı Korumak” sergisi, Britanya Kolombiyası kıyılarında konumlu deniz fenerlerinin, toplumsal gereksinimlere bağlı olarak geçirdiği işlevsel dönüşümü belgeliyor.

Deniz fenerlerinin ve deniz feneri işçilerinin asıl görevleri, gemilerin ya da teknelerin kıyıdan belirli bir uzaklıkta güvenle seyir yapmalarını sağlamak olduğu bilinmektedir. Ancak teknoloji ve toplumsal yapı değiştikçe; deniz fenerlerinin görevleri de bu değişimden etkilenmektedir. Örneğin, deniz fenerlerinden 1800’lü yılların sonlarına doğru, kıyılarda kurulan sömürgelerin gelişmesi için destek amacıyla yararlanılırken; 2. Dünya Savaşı’nda;  bu yapılar, savunma dizgelerinin kurulmasında kullanılmışlardır.

İçinde bulunduğumuz dönem de ise; yeni bir eğilim yükselmeye başladığını görülmektedir. Doğal çevrenin varolan durumuna gösterilen ilginin giderek artması, Britanya Kolombiyası’nda bulunan deniz fenerlerinin işlevini de dönüştürerek; ekolojik rezerv ya da çevre koruma ile ilgili bir konum kazanmalarına neden olmuştur. Öte yandan bu gelişme deniz feneri işçilerinin görevlerini de dönüştürmüş; onları da istasyonların çevresindeki doğal peyzajı ve vahşi yaşamı gözeten yeni bir görev tanımıyla donatmıştır.

“Kıyılarımızı Korumak” sergisi, bir zaman çizelgesi içinde, kültürel dönüşümü gözler önüne sererken; aynı zamanda Britanya Kolombiyasının kıyılarını geçmişte ve bugün korumanın ne anlama geldiğini sorgulamaktadır.

Sergi, 14 Mayıs 2020 tarihine kadar Britanya Kolombiyası Deniz Müzesi‘nde olacak.

 

(Kaynak: mmbc.bc.ca)

 

-->