Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Barselona Deniz Müzesi’nde Açılan “Animals On Board” Yüzyıllar Boyunca Gemilerde Denizcilere Eşlik Eden Her Türden Canlının Öyküsüne Yer Veriyor.

18923Barselona Deniz Müzesi’nde Açılan “Animals On Board” Yüzyıllar Boyunca Gemilerde Denizcilere Eşlik Eden Her Türden Canlının Öyküsüne Yer Veriyor.

Barselona Deniz Müzesi’nde açılan “Animals On Board”, yüzyıllar boyunca okyanusları, denizleri aşan gemilere ve denizcilerin gemideki yaşamına farklı bir açıdan bakmamızı sağlıyor.

Sergide kimi zaman bir yük olarak taşınan, kimi zaman belirli görevleri yerine getirmesi ya da denizcilere arkadaşlık etmesi için gemiye alınan canlılara ayrıca kaçak olarak gemilere sızan ve pek de istenmeyen türlere ilişkin öykülere yer veriliyor.

İnsanoğlu, deniz seyahatlerinde gemileri ya da tekneleri yüzyıllar boyunca her türden hayvan ile birlikte paylaşmışlardır. Bazı canlı hayvanlar; deniz yolculuğu sırasında kesilip, yenmek üzere gemiye yüklenirken, kedi ya da köpek gibi evcil olan türler ise hem denizcilere arkadaşlık etmeleri hem de belirli görevleri yerine getirmeleri amacıyla gemide bulundurulmaktaydılar.

Öte yandan fareler ya da böcekler gibi daha küçük olan kaçak yolcular ise; denizciler açısından çoğunlukla tam bir sorun yumağı olurdu. Ayrıca bu sayılan canlıların içinde yer alan bazı türlerin denizlerde yeni bölgeleri istila etmek için teknelere sızdığını de uzun uzun anlatmaya da gerek yok.

Tüm bu sayılanlara ek olarak, bazı hayvanlar ise, insan toplumunun tarım, ulaşım, taşımacılık gibi mutlak gereksinimlerindeki vazgeçilemez yerleri nedeniyle, bir coğrafyadan bir diğerine gemiler aracılığıyla sevk edilmişler ve 1970’lerden itibaren hayvanların taşınmasına ilişkin yasalar daha katı hale gelene kadar deniz yolculuklarını ve mekânları insanlarla paylaşmışlardır.

Barselona Deniz Müzesi’nde açılan, yüzyıllar boyunca deniz yolculuklarını farklı biçimlerde paylaşan bu canlıları ele alan sergi, Müze’nin deniz kuvvetlerinin emekli kaptanlarıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği bir söyleşideki anlatılara dayanıyor. Sergi, kamu ve özel koleksiyonlardan ödünç alınan fotoğrafların yanı sıra sosyal medya aracılığıyla yapılan bir çağrıyla toplanan, gemilerdeki evcil hayvanların fotoğraflarıyla da destekleniyor.

Sergide ayrıca Nuh’un Gemisi hikayesiyle bağlantılı oyunlara da sergide yer veriliyor. “Animals On Board”, 03 Mart 2023 tarihine kadar Barselona Deniz Müzesi’nde görülebilecek

(Kaynak: mmb.cat)

-->