Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Anchorage Müzesi’nde Açılan “Somon Ve Alaskalılar” Sergisi, Alaskalılar İçin Önemli Bir Kaynak Olan Somon’u Kültürel Boyutuyla Ele Alıyor.

6747Anchorage Müzesi’nde Açılan “Somon Ve Alaskalılar” Sergisi, Alaskalılar İçin Önemli Bir Kaynak Olan Somon’u Kültürel Boyutuyla Ele Alıyor.

Anchorage Müzesi’nde Alaska bölgesinin ekonomik olduğu kadar kültürel olarak da değerli bir doğal kaynağı durumundaki Somon balığı üzerine “Somon Ve Alaskalılar” başlıklı bir multi-medya sergisi düzenleniyor.

Amerika’nın kuzey bölgesini sanat, tasarım, tarih, kültür ve bilim ile tanıtmayı amaçlayan, Alaska’nın en büyük müzesi olan Anchorage Müzesi’nde açılan sergi, Alaska’daki somon kültürünü ve bu kültürün görünür olduğu çeşitli biçimleri ele alıyor.

Bu bölgedeki ekonomik etkinliklerin ve yaşam biçiminin tam içinde yer alan bir doğal kaynak olan Somonla burada yaşayanların kurduğu ilişkiler; kişisel boyutu olan ve insan duygularla bütünleşecek kadar içiçe geçmiş bir özelliğe sahip.

Sergi “Somon Projesi” (The Salmon Project) ile birlikte düzenleniyor. Siyaset dışı bir girişim olan bu proje, tüm Alaskalıları bir araya getirerek bir bilinç düzeyi yaratmak ve bu bölgenin bu değerli kaynağını ekonomik, kültürel, toplumsal ve kültürel yönleri ile sürdürülebilir olmayı amaçlıyor.

Sergi 19 Ocak 2020 tarihine kadar Anchorage Müzesi’nde.

 

(Kaynak: anchoragemuseum.org)