Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

SurfEars’ın Yayımladığı, “Denizler İçin Öyküler”, Tüm Geliri Okyanuslardaki Kirlemeye Karşı Mücadele Eden STK’lara Bağışlıyor.

9998SurfEars’ın Yayımladığı, “Denizler İçin Öyküler”, Tüm Geliri Okyanuslardaki Kirlemeye Karşı Mücadele Eden STK’lara Bağışlıyor.

Sean Kobi Sandoval‘ın SurfEars işbirliği ile hazırladığı, sınırlı sayıda basılan “Denizler İçin Öyküler”; sörf fotoğrafçılarının, çevreci eylemcilerin, sanatçıların, profesyonel yüzücülerin, denizcilerin ve daha birçoklarının katkı sağladığı bir yapıt.

Olağanüstü görsellerle dolu olan bu kitap, ardında bireysel ve duygusal deneyimler bulunan, varsıl bir birikim ile ortaya çıkıyor.

Okyanuslar üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla, ilk olarak 2020 yılında İsviçre’de basılan 270 sayfalık bu kitap, büyük oranda, küresel ölçekte süregelen insan etkinliklerinin deniz ekosistemine yaptığı olumsuz etkileri ele alan anlatılara odaklanıyor. Öte yandan yapıt, okyanusları korumak için çalışan ve denizlerdeki plastik kirlenmeye karşı mücadele eden insanları destekleyerek, elde edilen gelirin tamamını, sivil toplum kuruluşlarına bağışlıyor.

1.

.

2.

3.

Okuyucuları okyanuslara doğru yolculuğa çıkaran kitap, burada hem iyi olanları yönleri hem de kötü olanlarla karşılaşmamızı sağlıyor. Bu bağlamda okuyucu, kitabın sayfalarını çevirirken; bir yandan sukürenin yeryüzünü sarıp sarmalayan, tinlere huzur veren, mavi renkli dokusunu izleyebilirken; bir yandan da okyanusların/denizlerin gözden uzak açıklarından dalgalarla kıyılara kadar taşınarak, görünür kılınanan plastik atıkların oluşturduğu kirlenmeyle yüzleşebiliyorlar. İşte bu yayının ana amacı da tam da burada ortaya çıkıyor; deniz ekosistemindeki acilen müdahale edilmesi bu gereken bu kötü gidişe dikkat çekerek, bilinç uyandırmak ve böylece bu mücadeleye yeni savaşçılar katmak…

4.

5.

6.

Elde edilecek olan gelir dört oluşum arasında “Surfers Against Sewage”,” Plastic Change”, “Sin Zul No Hay Verde” ve “Changing Tides Foundation” arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Kitapla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

(Kaynak: designboom.com, görseller: surfears.com, designboom.com)