Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

L.Rosset’nin Gökyüzünün ve Denizin İçiçe Geçtiği ‘Bulutlar Denizi” Adlı Dijital Görselleri

5416L.Rosset’nin Gökyüzünün ve Denizin İçiçe Geçtiği ‘Bulutlar Denizi” Adlı Dijital Görselleri

Mimar ve dijital sanat yönetmeni Laurent Rosset kendi hayal gücünden ve dijital sanatın sunduğu olanaklarından yararlanarak, izleyiciler açısından yeni bir algılama hazzı yaratacak görseller elde ediyor.

Rosset, uçak yolculukları sırasında farklı bir açıdan algıladığı günlük yaşamın sıradan arka planına dönüşmüş deniz, bulutlar ve gözyüzünün sonsuz maviliğinin rengi dokusu gibi öğeleri birbirinin içine geçirerek, aralarındaki sınırları belirsiz hale dönüştürerek çok etkileyici dijital görseller yaratıyor. Sanatçının çalışmalarının “Bulutlar Denizi” adı ile bir dijital görseller dizisinde bir araya getiriyor.

img_2_1519239171_cf32291bd099eabb1bc88c44c3b59a54

rosset

rosset 2

(Kaynak: designboom.com)

-->