Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Kim Kimi Güverteden Atar?

1830Kim Kimi Güverteden Atar?

Oliver Ressler’in Salt Galata’da açılan Kim Kimi Güverteden Atar? adlı sergisi, sanatçının son 12 yıldaki üretimlerinden oluşuyor. Sergi; göç, sınırlar, yurttaşlık, sermaye ve alternatif ekonomileri irdeleyen fotoğraf işleri, duvar yazıları, filmler ve yerleştirmeleri bir araya getiriyor.

Ressler’in disiplinlerarası çalışmaları,  güncel sorunları süregelen bir küresel krizin iç içe geçmiş yüzleri olarak okunabileceği söylemi üzerinden ortaya koyuyor.

Sergide, There are no Syrian refugees in Turkey [Türkiye’de Suriyeli mülteci yok], Emergency Turned Upside-Down [Acil Durum Tepetaklak], Dario Azzellini ile ortak üretimi olan üç kanallı video yerleştirmesi Occupy, Resist, Produce [İşgal Et, Diren, Üret] (2014/2015), Ressler ile Zanny Begg’in birlikte ürettiği The Right of Passage [Geçiş Hakkı] (2013) filmi, Property is Theft [Mülkiyet Hırsızlıktır] (2014/16),  Martin Krenn ile ortak olarak üretilen bir afiş (2004), Emergency Turned Upside-Down [Acil Durum Tepetaklak], SALT Galata’nın sergi mekanın dışında sunulan Too big to fail [İflas için çok büyük] (2011) adlarının taşıyan çalışmalar yer alıyor.

Özellikle Stranded [Kıyıya Vurmuş] ve The economy is wounded – let it die! [Ekonomi yaralı – bırakın ölsün!] adlı çalışmalar konunun biçimsel ve içerik olarak olarak denizle kurduğu ilişki bakımından dikkat çekici….

indir

stranded_businessmen_004_85

Stranded (2015)

Stranded [Kıyıya Vurmuş], fotoğraf dizisindeki kıyıya vurmuş erkek bedenleri, tıpkı politikacı ve yöneticiler gibi takım elbise giymektedir. Bu fotoğraflar, mevcut ekonomik düzendeki yöneticilerin -şirketlerin kâr etmesi ve insanların ölmesi dışında bir alternatif olmadığını iddia edenlerin- önce işten, sonra da güverteden atılmasının olası sonuçlarını irdeliyor.

8_the_economy_is_wounded-1-jpg-780-5000-false

The economy is wounded – let it die! (2016)

Stranded, bir diğer büyük ölçekteki dijital baskı olan The economy is wounded – let it die! [Ekonomi yaralı – bırakın ölsün!]  ile doğrudan bağlantılıdır. Burada, her gün yeni ekolojik ve toplumsal felaketlere yol açan küresel ticarete bağımlı durumda olan ekonomik düzeni anımsatacak biçimde, batan konteyner gemileri ve diğer deniz taşıtlarıyla dolu bir deniz manzarası görülmektedir.

Bu iş ile Ressler, -küresel ticaret ve taşımacılığın azaltılması dâhil olmak üzere- ancak ekonomide sistemsel dönüşümün iklim değişikliği ve bununla ilişkili küresel tehditleri önleyebileceğinin kabulüyle başlayan eleştirel tartışmaya katkıda bulunmaktadır.

Sergi, 23 Kasım 2016 – 15 Ocak 2017 tarihleri arasında Salt Galata’da görülebilir.

(Haber Kaynakları: artwallgallery.cz, http://saltonline.org/)