Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Boğaziçi Buluşmaları’nda “Dünden Bugüne Boğaziçi Fotoğrafları”

2472Boğaziçi Buluşmaları’nda “Dünden Bugüne Boğaziçi Fotoğrafları”

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, Boğaziçi’ni her yönüyle ele alan “Boğaziçi Buluşmaları” başlıklı konferans serisine ev  sahipliği yapmaya devam ediyor.

Beşincisi düzenlenecek olan Boğaziçi Buluşmaları’nda Dünden Bugüne Boğaziçi  Fotoğrafları başlıklı konferans, Fotoğraf Tarihi Uzmanı, Yazar ve Küratör Engin Özendes’in anlatımıyla gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, sunumda Osmanlı dönemi fotoğrafçılarının ünlü isimlerinden Basile (Vasili) Kargopoulo,  Pascal Sébah, Abdullah Frères, Gülmez Kardeşler, Guillaume Berggren, Bahriyeli Ali Sami ve Pierre Loti’in gözünden  Boğaziçi’nin 19. yüzyıldaki durumunu ayrıca; Cumhuriyet döneminin fotoğrafçılarından Othmar Pferschy’nin ve 60’lı yıllardan Ara  Güler’in ve günümüzden fotoğraf sanatçılarının eserlerini izleme olanağını bulacak.

“Dünden Bugüne Boğaziçi Fotoğrafları”, 24 Aralık Cumartesi günü,  saat 14.00’de Sakıp Sabancı Müzesinde…

(Haber Kaynakları: http://sakipsabancimuzesi.org/)