Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

Unutulan Adalı Türk Kimliğinin Sorunları İçin “Uluslararası Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu” Düzenleniyor

5591Unutulan Adalı Türk Kimliğinin Sorunları İçin “Uluslararası Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu” Düzenleniyor

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu adalarda yaşan Türklerin sorunlarının duyurulması için “Uluslararası Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu” düzenleniyor.

Rodos ve İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiadalar’da yaşayan, ancak varlıkları yunan makamları tarafından görmezden gelinen; sayıları 6.000’i geçen bir Türk nüfusu bulunmaktadır.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan çalışmalar ile bu Türk varlığının sesi Türkiye Türklerine ve dünyaya duyurulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca uluslararası kuruluşlarda yapılan girişimler aracılığıyla yunan yetkilileri tarafından müslüman yunan olarak tanımlanan bu Türk nüfusunun hakları aranmaktadır.

Rodos ve İstanköy Türklerinin içinde bulundukları sorunların irdelenmesi ve çözüm yollarının aranması için düzenlenen bu sempozyumda öneriler;Avrupa’da azınlık hakları, Türk-yunan ilişkileri, Rodos ve İstanköy Türklerinin güncel sorunları başlıkları altında değerlendirmeye alınacak.

Akademisyen, insan hakları savunucuları ve politikacıları bir araya getirecek bu etkinlik, 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı Gençlik Tiyatrosu Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

(Kaynak: rodosistankoyturkleri.org.tr, medyaege.com.tr)