Denizci Toplum

Yükleniyor...

Denizci Toplum

Denizci Toplum

T ü r k D e n i z c i l i k K ü l t ü r ü H a r e k e t i

ROİSDER, Adalarda Yunanistan Tarafından Yok Edilmeye Çalışılan Türk Mimari Yapıtları Üzerine Bir Sempozyum Düzenliyor.

6250ROİSDER, Adalarda Yunanistan Tarafından Yok Edilmeye Çalışılan Türk Mimari Yapıtları Üzerine Bir Sempozyum Düzenliyor.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), Yaşar Üniversitesi’nin desteğiyle; İzmir’de 10 – 11 Ekim 2019 tarihleri arasında “Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu” düzenliyor.

ROİSDER’den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen sempozyumun temel amacı; Türk – Müslüman Vakıfları mallarının haraç – mezat satışları ile zamanın tahribatına bırakılan ve giderek yok edilen Osmanlı – Türk mimari yapıtları konularında ulusal ve uluslararası farkındalık yaratmak olduğu belirtildi.

Bu önemli gerçeğin altını çizen ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, “İstanköy ve Rodos Türk-Müslüman Vakıf mallarının elden çıkarılması ve Türklere ait kültürel eserlerin zamanın tahribatına bırakılarak yok edilmesinin ardındaki gerçek, ada Türklerinin geçmişle bağını kopararak asimilasyonu hızlandırmaktır.” dedi

Mustafa Kaymakçı

Adalarda yaşayan Türklerine duruma ilişkin olarak Kaymakçı, “Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkler, bugün yok olma noktasına gelmiştir. Yunanistan’ın asimilasyon politikasına ‘dur’ denmediği takdirde, kısa bir süre sonrasında Rodos ve İstanköy Türklerinden söz etmek olası olmayacaktır. ‘Özgürlük, eşitlik ve adalet’ tüm insanlık için evrensel değerleri ifade eden kavramlardır. Bu çerçevede Rodos ve İstanköy Türklüğünün ana dillerini öğrenme ve kullanma, ibadet özgürlüğü gibi sosyal ve kültürel hayatın başat değerlerini korumak ve sürdürmek gayretlerini evrensel ve temel bir insanlık hakkı olduğunu vurgulamak isterim.” tespitini yaptı.

Yunanistan’ın yaptıklarının kendi anayasasına ve Avrupa Birliği (AB) yasalarına aykırı olduğunu kaydeden Kaymakçı, “Yunanistan Anayasası, diğer kültürel kimliklerin korunması ve geliştirilmesi konusunda Yunan devletine yükümlülükler sağlıyor. Ama maalesef bu uygulanmıyor.” dedi.

Sempozyumda; “Vakıf Kültürü”, “Uluslararası Hukukta Vakıf Statüsü”, “Rodos ve İstanköy Türk Vakıflarının Dünü” ve “Türk-Yunan İlişkileri” konularında yabancı ve Türk akademisyenlerince 19 adet bildiri sunulacak.

(Kaynaklar: qha.com.tr, timeturk.com, aa.com.tr)

 

-->